PRECIZĂRI PRIVIND ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE INTEGRITATE COMPORTAMENTALĂ

Având în vedere definitivarea activităților vizând operaționalizarea Registrului prin modernizarea Sistemului Informatic al Cazierului Judiciar Român – ROCRIS, începând cu data de 01.07.2021 la nivelul ghișeelor de cazier judiciar se eliberează certificate de integritate comportamentală, în baza Legii nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane  sau  asupra  minorilor.

Certificatul de integritate comportamentală este documentul eliberat persoanelor fizice, care atestă lipsa înscrierilor în Registru sau, după caz, datele înscrise în Registru cu privire la acestea.

Conform art. 16 alin. 1 din Legea nr. 118/2019, persoana fizică poate obține propriul certificat de integritate comportamentală în aceleași condiții în care poate obține certificatul de cazier judiciar, potrivit Legii nr. 290/2004.

Astfel, cererea-tip, cu datele cu caracter personal completate și motivată se depune personal la orice unitate sau subunitate de poliție în care funcționează ghișeu de eliberare a certificatelor de cazier judiciar.

Programul de lucru cu publicul pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar este:
 
    Luni               08.00 - 12.00       14.00  - 16.00
    Marţi             10.00 - 14.00        16.00  - 18.00
    Miercuri         08.00 - 12.00       14.00  - 16.00
    Joi                 10.00 - 14.00       16.00  - 18.00
    Vineri            09.00 - 13.00  

Certificatul de integritate comportamentală se poate solicita și de către avocatul persoanei fizice, în baza împuternicirii avocațiale emise cu respectarea prevederilor Legii nr. 51 /1995 sau de către un alt împuternicit, pe baza unei procuri autentificate de către un notar public.

Certificatul de integritate comportamentală se eliberează în termen de cel mult 3 zile de la data solicitării și este valabil 6 luni de la data eliberării.

Cererea pentru obținerea certificatului de integritate comportamentală trebuie să respecte formatul stabilit prin Hotărârea nr. 127/2020 pentru stabilirea modelelor formularelor-tip folosite în activitatea privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor (anexa 1). Conform art. 2 alin. 2 din hotărârea anterior menționată, formularul prevăzut în anexa nr. 1 se asigură, la solicitarea persoanei fizice, de către instituţia care eliberează documentul solicitat prin acesta.