Certificatul de cazier judiciar se eliberează la nivelul Secțiilor 1-26 de Poliție, prin intermediul Compartimentului de Relații cu Publicul.

Certificatul de cazier judiciar  este documentul eliberat persoanelor, care atestă situația judiciară a acestora și se eliberează persoanei fizice sau juridice care depune cererea tip personal, prin împuternicit sau prin reprezentant legal.

Detalii

Având în vedere definitivarea activităților vizând operaționalizarea Registrului prin modernizarea Sistemului Informatic al Cazierului Judiciar Român – ROCRIS, începând cu data de 01.07.2021 la nivelul ghișeelor de cazier judiciar se eliberează certificate de integritate comportamentală, în baza Legii nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra  minorilor.

Detalii