Şef serviciu: Comisar şef de poliţie BĂRBUCEANU IONEL

Şef Birou Sisteme de Pază: Subcomisar de poliţie CÎRSTEA DANIEL - IONUȚ

Şef Birou Siguranţă Publică: Inspector principal de poliţie RADU LIVIU - NICUȘOR

 

Serviciul de Ordine Publică din D.G.P.M.B. are următoarea structură:

 

- Biroul siguranţă publică :

- Biroul sisteme de pază:

 - Compartiment sisteme de securitate

 - Compartiment sisteme tehnice de alarmare

- Compartimentul Secretariat

 

ATRIBUŢII:

 Biroul siguranţă publică:

  1. realizează coordonarea operaţională a poliţiştilor de proximitate şi agenţilor de siguranţă publică la nivelul municipiului Bucureşti;
  2. realizează analize cu privire la evoluţia criminalităţii din domeniile de competenţă, în special criminalitatea stradală, iar în funcţie de concluziile desprinse, stabileşte măsurile necesare pentru creşterea eficienţei şi eficacităţii în prevenirea şi combaterea acesteia;
  3. organizează şi coordonează nemijlocit acţiuni în raza de competenţă pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor cu impact asupra climatului de ordine şi siguranţă publică; 
  4. participă nemijlocit la organizarea şi desfăşurarea misiunilor de asigurare a ordinii şi liniştii publice la manifestaţiile publice cu grad ridicat de risc şi asigură coordonarea nemijlocită a efectivelor de ordine publică;
  5. realizează evaluări periodice pe liniile de muncă din competenţă, conform cadrului dispoziţional intern sau ori de câte ori evoluţia situaţiei operative o impune;
  6. asigură coordonarea şi desfăşurarea activităţilor specifice poliţiştilor de ordine publică pe raza centrelor universitare din municipiul Bucureşti;
  7. desfăşoară activităţi de control la structurile de ordine publică din subordine, pe liniile de muncă din competenţă, cu respectarea cadrului dispoziţional în materie;
  8. participă, după caz, la activităţile de menţinere a ordinii publice cu ocazia unor manifestări sau evenimente publice derulate în zona de responsabilitate;
  9. verifică memoriile, sesizările şi reclamaţiile adresate de către cetăţeni, instituţii publice sau organisme neguvernamentale repartizate de conducerea unităţii, conform competenţei;
  10. în baza dispoziţiilor şefilor ierarhici desfăşoară activităţi de cercetare prealabilă, administrativă şi/sau participă prin personalul propriu în consiliile de disciplină.

Serviciul sisteme de securitate private ... 

Fişiere ataşate