ATRIBUŢII

 

Laboratorul de Expertize Grafice şi Tehnica Documentelor

* identificarea persoanelor după scris sau semnătură;

* determinarea autenticităţii documentelor;

* stabilirea metodei de falsificare a unui document.

 

Laboratorul de Expertize Balistice şi Traseologice

* clasificarea armei din punct de vedere constructiv;

* verificarea stării de funcționare a armelor de foc şi muniției;

* examinarea urmelor lăsate de armele de foc folosite la comiterea infracțiunilor;

* identificarea armei de foc pe baza urmelor lăsate pe glonțul și tubul-cartuș tras;

* stabilirea distanței şi direcției din care s-a tras cu o armă de foc;

* stabilirea stării de funcționare a sistemelor de închidere și asigurare

* identificarea instrumentelor folosite la forțarea sistemelor de închidere și asigurare;

* examinarea urmelor create de obiecte de încălțăminte, îmbrăcăminte, instrumente de lovire, înțepare și secționare;

* relevarea seriilor de identificare poansonate, aflate pe suport metalic și nemetalic;

* identificarea persoanei care a creat urmele  de dinți; urme de buze, nas sau alte zone ale feței umane.

 

Laboratorul Dactiloscopie Judiciară

* determinarea sustenabilității examinării urmelor și impresiunilor papilare;

* stabilirea naturii urmelor papilare (digitale, palmare, plantare);

* stabilirea identității de origine a urmelor și impresiunilor papilare;

* identificarea cadavrelor, persoanelor cu identitate necunoscută și a persoanelor dispărute pe baza impresiunilor papilare.

 

Laboratorul de Identificare IMAGETRAK şi CDN

* analiza, căutarea, compararea, evaluarea și verificarea imaginilor faciale;

* amprentarea, fotografierea, prelevarea de probe biologice de la persoane sau cadavre;

* identificarea cadavrelor, persoanelor dispărute şi persoanelor cu identitate necunoscută;

* realizarea portretelor robot ale infractorilor, pe baza descrierilor martorilor sau victimelor;

* descoperirea şi ridicarea urmelor papilare de pe obiectele aduse de la locul faptei.

 

Laboratorul de Psihologie Criminalistică

* determinarea comportamentului simulat a persoanelor investigate în diferite cauze penale, prin folosirea tehnicii poligraf.

 

Laboratorul de Investigare Tehnico-Ştiinţifică a Locului Faptei

* investigarea tehnico-ştiinţifică a locului faptei în cazul infracțiunilor aflate în competență;

* descoperirea, fixarea şi ridicarea tuturor categoriilor de urme ale infracţiunilor;

* interpretarea urmelor în contextul locului faptei;

* asistenţă la reconstituiri, recunoaşteri, percheziţii;

* relevarea şi ridicarea urmelor papilare de pe obiectele aduse de la locul faptei.

 

Laboratorul de Tehnică Foto-Video

* examinarea persoanelor, obiectelor, mijoacelor de transport şi a altor detalii prezente in imaginile digitale, în limita permisă de calitatea imaginii;

* prelucrarea imaginilor în vederea modificării aspectului perceptual al informaţiei vizuale (îmbunătăţirea contrastului, luminozităţii, a saturaţiei cromatice şi evidentierea unor elemente care prezintă interes), în limita permisă de calitatea imaginii;

* realizarea videofilmărilor judiciare cu ocazia cercetării la faţa locului și examinarea locului unde au fost comise infracţiunile;

* realizarea fotografiilor judiciare cu ocazia recunoașterilor, reconstituirilor, perchezițiilor.

 

Centrul Teritorial de Examinare I.T.

* punerea în executare a mandatelor de percheziție informatică;

* efectuarea de constatări criminalistice în specialitatea expertiza aplicațiilor și datelor informatice.