Şef serviciu: Comisar-şef de poliţie BÎNĂ FLOREA

Adresa: Bucureşti, str. Beldiman nr. 2, sector 5

 

Detalii

Şef serviciu: Comisar-şef de poliţie SARCA DIANA

Adresa: Bucureşti, str. Beldiman nr. 2, sector 5

 

Detalii

Şef serviciu: Comisar şef de poliţie ŞCHIOPU GABRIEL

Adresa: Str. Eforiei nr. 3-5, sector 5

Detalii

Şef serviciu: Subcomisar de poliţie NAE GABRIEL ALEXANDRU

AdresaStr. Valeriu Branişte nr. 9, sector 3

E-mail: ordinepublica@b.politiaromana.ro

OBSERVATII: Pe adresa de e-mail de mai sus se primesc copii ale cartii de identitate în format electronic in vederea simplificarii diverselor proceduri administrative.

Detalii

(Împuternicit) Şef serviciu: Comisar-şef de politie TUDOR IONELA

Adresa: Str. Beldiman, nr.2, sector 5

Detalii

Şef serviciu: Comisar de poliţie LEUŢU-COTROCEANU ALEXANDRU - IONUŢ

AdresaStr. Valeriu Branişte nr. 9, sector 3

Detalii

Şef serviciu: Comisar-şef de poliţie JINGAN EDUARD NICOLAE

Adresa: Bucureşti, str. Beldiman nr. 2, sector 5

Detalii

(Împuternicit) Şef serviciuComisar-şef de poliţie HOGIU CONSTANTA 

Adresa: Bucureşti, str. Beldiman nr. 2, sector 5
 

Detalii

(Împuternicit) Şef birou : Subcomisar de poliţie DUMITRU VIOLETA

Adresa: str. Valeriu Branişte nr.9, sectorul 3.

Detalii

Şef birou: Comisar-şef de poliţie COJOCARU MARIANA

Adresa: str. Valeriu Branişte nr.9, sectorul 3.

Detalii

Şef serviciu: Comisar-şef de poliţie GAVRIŞ RADU - EMILIAN

Adresa: Calea Victoriei nr. 19, sector 3

Detalii

Şef serviciu: Comisar-şef de poliţie NECŞULESCU GABRIEL

Adresa: Bucureşti, str. Beldiman nr. 2, sector 5

Detalii

Şef serviciu: Comisar-şef de poliţie HUŢUL EUGEN

Adresa: Str. General Candiano Popescu nr.57-59, sectorul 4

Detalii

(ÎMPUTERNICIT) Şef serviciu: Subcomisar de poliţie MANTA ANDREI-MIHAI

Adresa: Bucureşti, str. Beldiman nr. 2, sector 5

email: oug41.2016.arme@b.politiaromana.ro

Detalii

Şef serviciu: Comisar-şef de poliţie VĂDUVA GRAŢIELA

Adresa: Str. Valeriu Branişte nr. 9, sector 3

Detalii

Şef serviciu: Comisar-şef de poliţie MARINESCU IULIAN

Adresa: str. Eforie 3-5, sector 5

Detalii

(ÎMPUTERNICIT) Şef Brigadă: Comisar-şef de poliţie PETRE ŞTEFAN

Adresa: Şos. Calea Şerban Vodă nr. 164-168, sector 4

Detalii

Şef serviciu: Comisar-şef de polţtie ACHINCA GHENADI

Adresa: str. General Candiano Popescu nr. 57-59, sector 4

Detalii

Şef birouComisar-şef de poliţie SABBAGH LOUISE CAMELIA

Adresa: str. Valeriu Branişte nr.9, sectorul 3.

Telefon: 021.311.20.21 interior 33170

Detalii

Şef serviciu: Comisar-şef de poliţie NĂDRĂU DARIUS DIMITRIE

Adresa: Str. Arieş nr. 21-23, VOLUNTARI, Judeţul ILFOV

Detalii

Şef serviciu: Comisar şef de poliţie TRUCĂ MIHAI-DAN

AdresaStr. Valeriu Branişte nr. 9, sector 3

Detalii

Şef serviciu: Subcomisar de poliţie LOGOFETESCU BOGDAN

AdresaStr. Valeriu Branişte nr. 9, sector 3.

Detalii

Şef serviciu: Comisar-şef de poliţie DINCĂ MIHAI

Adresa: Bucureşti, str.George Georgescu nr.1-3, sector 4

 

Detalii

Şef serviciu: Comisar-şef de poliţie VLADU DANIEL ION

Adresa: Str. Valeriu Branişte nr. 9, sector 3

Detalii

Şef serviciu: Comisar-şef de poliţie DINU IONEL

Adresa: Şos. Grozăveşti nr. 9, sector 6

Detalii

Şef serviciu: (Împuternicit) Comisar-şef de poliţie AMARICAI RAZVAN AURELIAN

Adresa: str. Eforie nr. 3-5, sector 5

Detalii

e-mail: oug41.2016.br@b.politiaromana.ro

Brigada Rutieră este unitatea teritorială de poliţie care îndeplineşte atribuţiile specifice de îndrumare, supraveghere şi controlul respectării normelor de circulaţie rutieră, date în competenţă prin Legi, Ordonanţe, Hotărâri Guvernamentale şi alte acte normative privind asigurarea legalităţii în domeniul circulaţiei rutiere, pe teritoriul Municipiului Bucureşti.


Brigada Rutieră a fost înfiinţată în baza Legii 26/1994, este subordonată nemijlocit Direcţiei Poliţiei de Siguranţă Publică şi direct Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi îndeplineşte atribuţiile date în competenţă de către acestea.

Detalii