În perioada 8 – 11 septembrie 2016, Budapesta a găzduit a 38-a Conferinţă a Poliţiilor Capitalelor Europene. Tema principală a acestei întâlniri a fost „siguranţa publică primară şi măsuri antiinfracţionale în cazul prevenţiei, investigării infracţiunilor îndreptate împotriva proprietăţii şi persoanelor şi asigurarea siguranţei publice pe timpul evenimentelor ce implică situaţii de urgenţă sau excepţionale”, toţi participanţii declarând că atributul principal al poliţiilor capitalelor statelor europene îl reprezintă necesitatea implementării unor măsuri imediate pentru a proteja viaţa şi integritatea persoanelor, proprietatea publică şi interesele legale în faţa acţiunilor antisociale.

Detalii

În perioada 18-21 aprilie 2016 Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti a organizat şi desfaşurat în parteneriat cu Fundaţia Collegium XXI proiectul educaţional “CUNOAŞTE ŞI PROTEJEAZĂ PATRIMONIUL CULTURAL NAŢIONAL !”.

Detalii

În perioada 15-19 septembrie 2014 o delegaţie a DGPMB a efectuat o vizită de studiu la Poliţia Berlin – Departamentul Investigaţii Criminale, Republica Federală Germania, activitate prevăzută în proiectul cu finanţare europeană LLP-LdV/PAR/2013/RO/170 „Developing the competencies of specialized structures to combat serious crimes committed with a high level of violence” (CIG), aflat în curs de implementare la nivelul instituţiei noastre.

Detalii

În perioada 18-21 noiembrie 2013, delegaţia Direcției Generale de Poliție a Municipiului București alcătuită din lucrători din cadrul Serviciului de Analiză a Informațiilor, Serviciului Omoruri și Serviciului de Investigații Criminale a desfașurat, în Katovice, Polonia, prima vizită din cadrul Proiectului cofinanțat din fonduri ale Uniunii Europene „Dezvoltarea capacităţii structurilor specializate de a preveni, combate şi investiga în mod eficient infracţiunile grave comise cu violenţă”.

 

Detalii

În perioada 05.05.2014-09.05.2014, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului București a primit vizita delegaţiei Poliţiei Berlin, în cadrul proiectului Leonardo Da Vinci “Dezvoltarea capacităţii structurilor specializate de a preveni, combate şi investiga în mod eficient infracţiunile grave comise cu violenţă”. Proiectul face parte din Programul “Învăţare pe tot parcursul vieţii”, Programul sectorial Leonardo da Vinci, desfăşurându-se sub îndrumarea Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale.

Detalii

În perioada 19.04.2014 - 26.04.2015, Direcţia Generală de Poliție a Municipiului București a primit vizita delegației Poliției Silezine, în cadrul proiectului Leonardo Da Vinci “Dezvoltarea capacităţii structurilor specializate de a preveni, combate şi investiga în mod eficient infracţiunile grave comise cu violenţă”. Proiectul presupune schimbul de experienţă între Poliţia Municipiului Bucureşti - România, Poliţia Landului Federal Berlin - Germania şi Poliţia Voievodatului Silezia – Polonia, se desfăşoară în perioada 2013 – 2015 şi este finanţat din fonduri ale Uniunii Europene

Detalii