13 Octombrie 2014

Serviciul Resurse Umane

Şef serviciu: Comisar-şef de politie TUDORA - RUSU VERONICA - ALINA

Adresa: str. Alexandru Beldiman nr. 2, sector 5


ATRIBUŢII

Serviciul Resurse Umane  din D.G.P.M.B are în principal următoarele atribuţii:

- organizează şi desfăşoară activităţi de recrutare a candidaţilor pentru participarea la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, precum şi concursuri în vederea încadrării funcţiilor vacante, cu personal din sursă externă;

- organizează şi desfăşoară concursuri în vederea ocupării funcţiilor de conducere vacante, cu personal din sursă internă, precum şi pentru promovarea poliţiştilor din unitate în funcţii de execuţie;

- organizează acţiunea de evaluare anuală a personalului din Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti;

- întocmeşte documentele specifice de resurse umane privind acordarea de drepturi salariale poliţiştilor şi personalului contractual, la încadrare, promovare în funcţii, avansare în grad profesional, mutare sau încetarea raporturilor de serviciu, pentru acordarea recompenselor prevăzute de Statutul Poliţistului, precum şi pentru avansarea poliţiştilor în gradul profesional următor, la termen sau înaintea îndeplinirii stagiului minim în grad;

- întocmeşte documentele specifice pentru avizarea numirii, promovării sau eliberării în / din funcţie, de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a ofiţerilor şi agenţilor de poliţie în / din structurile Poliţiei Judiciare;

- întocmeşte documentele referitoare la cercetarea prealabilă şi sancţionarea poliţiştilor sau personalului contractual care au comis abateri disciplinare;

- gestionează documentele de evidenţă nominală şi statistică ale personalului în activitate şi în rezervă (retragere) din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti;

- efectuează analize şi întocmeşte situaţiile privind dinamica de personal, precum şi starea şi practica disciplinară a personalului din Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti;

- întocmeşte conform prevederilor legale, dosarele de pensie şi dosarele de rezervist;

- eliberează la cererea poliţiştilor sau rezerviştilor adeverinţe privind vechimea în muncă, încadrarea în condiţii de muncă (grupe de muncă) sau alte drepturi legale;

- soluţionează problemele prezentate de Asociaţia Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război din Ministerul Administraţiei şi Internelor, pentru acordarea drepturilor conferite de lege acestor categorii de persoane;

- verifică nivelul de cunoastere şi aplicare de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzuteîn planul de prevenire şi protecţie, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, stabilite prin fişa postului;

- controlează modul în care s-a efectuat instruirea la locul de munca şi  instruirea periodică de securitate şi sănătate în muncă a întregului personal al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti;