13 Octombrie 2014

Serviciul Juridic

Şef serviciu: Comisar de poliţie PĂSĂRESCU DRAGOȘ CRISTIAN

Adresa: Bucureşti, str. Alexandru Beldiman nr. 2, sector 5


ATRIBUŢII

Serviciul Juridic din cadrul D.G.P.M.B. are în principal următoarele atribuţii:


- asigură reprezentarea şi apărarea intereselor Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti în procesele civile, de contencios administrativ, penale sau în orice materie, în faţa instanţelor judecătoreşti, a organelor Ministerului Public, a autorităţilor administraţiei publice, a altor organe de jurisdicţie, precum şi în cadrul oricăror alte proceduri prevăzute de lege;


- formulează cereri de chemare în judecată, promovează căi de atac, renunţă la acţiuni şi căi de atac, exercită orice mijloace legale de aparare a intereselor Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti  la instanţele judecătoreşti şi la alte organe de jurisdicţie;


- participă la negocierea sau avizarea contractelor şi altor acte încheiate de unitate, care angajează răspunderea juridică a acesteia;


- acorda asistenţă juridică de specialitate şi avize pentru legalitate structurilor Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, pariticipând totodată şi la redactarea actelor cu caracter juridic;


- iniţiază şi participă la acţiuni de cunoaştere a legilor şi de prevenire a încălcării acestora de către personalul încadrat în subunităţile Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti;


- acordă, la cerere, subunităţilor Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau personalului acestora, consultaţii cu caracter juridic pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu.