13 Octombrie 2014

Serviciul Informare şi Relaţii Publice

(ÎMPUTERNICIT) Şef serviciu: Inspector de poliţie CRINA EȘANU

Adresa: Bucureşti, str. Alexandru Beldiman nr. 2, sector 5

 


PREZENTARE

Serviciul Informare şi Relatii Publice este structura responsabilă de informarea publicului cu privire la acţiunile Poliţiei Capitalei şi a poliţiştilor bucureşteni.

Obiectivul general al departamentului este acela de a asigura o comunicare onestă şi echidistantă cu privire la activitatea Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti.

Prin activitatea sa, structura de comunicare publică contribuie la obţinerea sprijinului necesar îndeplinirii misiunii Poliţiei Capitalei, un sprijin acordat atât de către comunitatea locală şi cetăţeni, dar şi de către reprezentanţi ai societăţii civile sau alţi actori sociali.

 

ATRIBUŢII

Structura de comunicare publică este responsabilă de informarea populaţiei şi a tuturor celor interesaţi asupra măsurilor pe care Poliţia Capitalei le adopta cu scopul de a asigura un climat optim de siguranţă publică în municipiul Bucureşti.

Serviciul asigură transpunerea în practică a politicii de transparenţă instituţională, prin furnizarea către toţi cei interesaţi a informaţiilor de interes public deţinute de către Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti.

Departamentul de comunicare publică este şi gestionarul relaţiilor instituţionale cu reprezentanţii mass-media, asigurând astfel, prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă, informarea publicului cu privire la activitatea instituţiei.

În acest sens, serviciul stabileşte şi permanentizează relaţii oneste şi echidistante cu reprezentanţii mass-media, sprijinind cu date şi informaţii destinate publicităţii activitatea de documentare a jurnaliştilor.

Totodata, structura de comunicare se asigură de corecta reflectare în spaţiul public a Poliţiei Capitalei, în acord cu importanţa şi rolul pe care această instituţie le are în plan social.

Prin mijloacele de informare proprii, departamentul sprijină educarea juridică, preventivă şi antiinfracţională a bucureştenilor, militând pentru implicarea acestora în activitatea civică de prevenire şi combatere a faptelor antisociale.