13 Octombrie 2014

Serviciul Independent de Reţinere şi Arestare Preventivă

Şef serviciu: Comisar șef de poliţie NIȚULESCU ELENA CASANDRA

Adresa: Bucureşti, str.George Georgescu nr.1-3, sector 4

 


. CONDUCEREA SERVICIULUI INDEPENDENT DE REŢINERE ŞI ARESTARE PREVENTIVĂ

Director -  Comisar șef de poliție NITULESCU ELENA CASANDRA

- Centrul de Reținere și Arestare Preventivă nr. 1 (la nivel de centru zonal): -șef centru zonal: Comisar  şef de poliție CĂPRARU ADRIAN

- Biroul Evidență și Drepturi Persoane Private de Libertate –șef birou: Inspector principal de poliție CIULU ALEXANDRU

- Biroul Pază și Supraveghere - șef birou: Comisar de poliție PÂRVU GABRIEL ȘTEFĂNIȚĂ

- Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă nr. 2–  comisar șef de poliţie LUPOIU CRISTIAN

- Biroul Escorte şi Proceduri Judicare  -șef birou: Comisar șef de poliţie MALEA VICTOR

- Biroul Coordonare şi Monitorizare C.R.A.P.-uri - șef birou: Comisar șef de poliţie TOMESCU MARILENA CRISTINA

PROGRAM DE AUDIENŢE

LUNI  şi  MIERCURI - între orele 14.00 – 16.00.


2. ATRIBUŢII

- asigură coordonarea și monitorizarea centrelor de reținere și arestare preventivă din subordinea Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, primirea, înregistrarea, încarcerarea, supravegherea, paza, punerea în libertate şi respectarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor private de libertate încarcerate în Centrele de Reținere și Arestare Preventivă nr. 1 și 2 precum și escortarea și însoțirea persoanelor private de libertate încarcerate în centrele din subordinea Direcției Generale de Poliție a Municipiului București ;

-soluţionează cererile, petiţiile şi reclamaţiile formulate de persoanele private de libertate sau alte persoane;

- efectuează acte de cercetare penală sub conducerea, supravegherea şi controlul procurorului competent, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru infracţiunile date în competenţă;

 

3.STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A  SERVICIULUI INDEPENDENT DE REŢINERE ŞI ARESTARE PREVENTIVĂ


Serviciul Independent de Reţinere şi Arestare Preventivă face parte din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi este structurat astfel :

A) Centrul de reţinere şi arestare preventivă nr. 1 (la nivel de centru zonal)

       a.Biroul evidenţă şi drepturi persoane private de libertate:
            -Compartimentul Evidenţă;
            -Compartimentul Drepturi;
            -Compartimentul Întreţinere administrativă;
            -Compartimentul Distribuire hrană;
        b.Biroul pază şi supraveghere:
            - Compartimentul Pază şi supraveghere
            - Compartimentul Control acces şi pază perimetru;
        c.Monitorizare video
        d.Secretariat

 

B) Centrul de reţinere şi arestare preventivă nr. 2 S.R.P.T. (la nivel de birou)

C) Biroul Escorte şi proceduri judiciare
        a. Compartimentul Escorte
        b. Compartimentul Proceduri judiciare

D) Biroul coordonare şi monitorizare centre de reţinere şi arestare preventivă
        a. Compartimentul Personal de serviciu;
        b. Compartimentul Coordonare, monitorizare şi soluţionare petiţii
        c. Compartimentul Asigurare şi distribuire hrană

E) Compartimentul Criminalistic
F) Compartimentul Deservire
G) Compartimentul Secretariat

 

PROGRAM PACHETE ŞI VIZITE pentru persoanele încarcerate în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă nr. 1 situat în Bucureşti, str. George Georgescu nr.1-3, sector 4

de la litera - la litera

LUNI - A, B, C

MARŢI -D, E, F, G, H , I, J

MIERCURI - K, L, M, N, O, P

JOI -  Q, R, S, Ş, T, Ţ

VINERI - U, V, W, X, Y, Z.

PROGRAM PACHETE ŞI VIZITE pentru persoanele încarcerate în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă nr. 2 situat în incinta Secţia Regională de Poliţie Transporturi Feroviare cu adresa în Bucureşti, Calea Giuleşti , nr. 2-4, sector 6

PROGRAM  PACHETE  ŞI  VIZITE

Luni – Vineri - între orele 08,00 – 16,00

 

4. CENTRELE DE REŢINERE ŞI ARESTARE PREVENTIVĂ SITUATE PE RAZA CAPITALEI (ORGANIZATE ÎN CADRUL SECȚIILOR DE POLIȚIE)

 

-Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă nr.3, funcţioneaza în incinta Secţiei 4 Poliţie cu adresa în Bucureşti, str. Ion Neculce, nr. 6, sector 1

PROGRAM  PACHETE  ŞI  VIZITE

Luni – Vineri - între orele 08,00 – 16,00

 

-Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă nr.4, funcţioneaza în incinta Secţiei 5 Poliţie cu adresa în Bucureşti, str. Bd. Bucureştii Noi, nr.54, sector 1, tel.021.667.23.10

PROGRAM  PACHETE  ŞI  VIZITE

Luni – Vineri - între orele 08,00 – 16,00

-Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă nr.5, funcţionează în incinta Secţiei 6 Poliţie cu adresa în Bucureşti, str. Paul Greceanu, nr. 36, sector 2

PROGRAM  PACHETE  ŞI  VIZITE

Luni – Vineri - între orele 08,00 – 16,00

-Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă nr.6, funcţioneaza în incinta Secţiei 9 Polţie cu adresa în Bucureşti, şos. Pantelimon, nr.290, sector 2

PROGRAM  PACHETE  ŞI  VIZITE

Luni – Vineri - între orele 08,00 – 16,00

 -Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă nr.7, funcţionează în incinta Secţiei 12 Poliţie cu adresa în Bucureşti, str. Ştefan S.Nicolau, nr. 24, sector 3

PROGRAM  PACHETE  ŞI  VIZITE

Luni – Vineri - între orele 08,00 – 16,00

-Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă nr.8, funcţionează în incinta Secţiei 13 Poliţie cu adresa în Bucureşti, str. Ciucea, nr. 2, sector 3

PROGRAM  PACHETE  ŞI  VIZITE

Luni – Vineri - între orele 08,00 – 16,00

 -Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă nr.9, funcţionează în incinta Secţiei 15 Poliţie cu adresa în Bucureşti, str. Emil Racoviţă, nr. 2A , sector 4

PROGRAM  PACHETE  ŞI  VIZITE

Luni – Vineri - între orele 08,00 – 16,00

 Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă nr.10, funcţionează în incinta Secţiei 19 Poliţie cu adresa în Bucureşti, str. Amurgului , nr.17, sector 5

PROGRAM  PACHETE  ŞI  VIZITE

Luni – Vineri - între orele 08,00 – 16,00

 -Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă nr.11, funcţionează în incinta Secţiei 22 Poliţie cu adresa în Bucureşti, str. Braşov, nr. 19, sector 6

PROGRAM  PACHETE  ŞI  VIZITE

Luni – Vineri - între orele 08,00 – 16,00

 Informaţii utile:

Programul de lucru cu publicul în cadrul Serviciului Independent de Reţinere şi Arestare Preventivă este de la 08:00-16:00, în fiecare zi de luni până vineri.

Programul  de vizite cu aparținătorii și primirea pachetelor  se efectuează după cum urmează:

-cererile se depun în fiecare zi de luni până vineri, începând cu ora 08.00 până la ora 14.00, la punctul de control acces pentru Centrul de reţinere şi arestare preventivă nr. 1 sau la Compartimentul relaţii cu publicul în cazul centrelor de reţinere şi arestare preventivă care funcţionează la secţii, unde se înregistrează,  iar acordarea acestor drepturi se realizează conform legislaţiei în vigoare, până la ora 16.00;

Persoanele interesate pot adresa petiţii Serviciului Independent de Reţinere şi Arestare Preventivă în scris la adresa din Bucureşti, str.George Georgescu nr.1-3, sector 4 şi online pe adresa Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul Cabinet la: politiacapitalei@b.politiaromana.ro .

 

5. LEGISLAŢIA CARE SE APLICĂ ÎN ACTIVITATEA SERVICIULUI INDEPENDENT DE REŢINERE ŞI ARESTARE PREVENTIVĂ

-Constituţia României

-Codul Penal al României

-Codul de Procedură Penală al României

-Legea nr. 254 din 19 iulie, actualizată, privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.

-Hotărârea nr.157 din 10 martie 2016 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.

- O.M.A.I. nr. 14/2018 pentru aprobarea Regulamentului  privind organizarea şi funcţionarea centrelor de reţinere şi arestare preventivă, precum şi măsurile necesare pentru siguranţa acestora

Contactul cu societatea civilă


Serviciul Independent de Reţinere şi Arestare Preventivă colaborează cu reprezentanţii societătii civile, conform protocoalelor de parteneriat în domeniul drepturilor omului încheiate de Inspectoratul General al Poliţiei Române.