13 Octombrie 2014

Serviciul Furturi de Autovehicule

Şef serviciu: Comisar-şef de poliţie TUDOSE CRISTIAN - ADRIAN

Adresa: Bucureşti, str. Alexandru Beldiman nr. 2, sector 5


ATRIBUŢII :

Serviciul furturi de Autovehicule va înregistra, cerceta şi soluţiona, de regulă, toate sesizările penale, privind:

  1. furturile şi tâlhăriile ce au ca obiect material autovehicule şi remorci, comise pe raza Municipiului Bucureşti de către autori cunoscuţi sau necunoscuţi, fără deosebire de categoria din care fac parte, precum şi autopropulsatele prevăzute la art. 14 din OUG 195/2002 cu modificările şi completările ulterioare;

Excepţie vor face infracţiunile de tâlhărie şi furt, în care autorii prin acţiunile ilicite, nu vizează în mod direct autovehicule, sustragerea acestora reprezentând o faptă subsecventă săvârşirii unor furturi din locuinţe sau societăţi comerciale, împreună cu alte bunuri sau valori.

  1. furturile de motociclete, scutere şi ciclomotoare din categoria celor care conform legislaţiei în vigoare sunt supuse înmatriculării sau înregistrării, comise pe raza Municipiului Bucureşti, de către autori cunoscuţi sau necunoscuţi;
  2. sesizările privind înşelăciunile şi abuzurile de încredere, având ca obiect autovehiculele achiziţionate în sistem leasing sau închiriate în regim rent a car, precum şi orice infracţiuni, conexe acestora;
  3. sesizările privind traficul intern și internațional cu autovehicule ce fac obiectul unei infracțiuni săvârșite în străinătate și depistate pe teritoriul Municipiului Bucureşti, precum şi orice alte infracţiuni conexe acestora, vizând întregul circuit al autovehiculului și indiferent de incadrarea juridică primită în cauză (furt, tâlhărie, înşelăciune, abuz de încredere, falsuri, etc.).

Secţiile de poliţie vor înregistra şi soluţiona toate sesizările penale referitoare la :

  1.   alte infracţiuni comise în dauna persoanelor fizice sau juridice (abuzuri de încredere,      înşelăciuni, etc.) al cărui obiect material îl constituie un autovehicul, indiferent de    categorie;
  2.   furtul plăcilor cu nr. de înmatriculare;

În cazul infracţiunilor flagrante ori în cazul depistării în trafic de către poliţişti de la alte subunităţi a unui autovehicul ce figurează ca fiind furat din ţară sau străinătate, agentul constatator va proceda la:

- întocmirea procesului verbal de constatare;

- conservarea urmelor;

- sesizarea Serviciului Furturi de Autovehicule pentru preluarea cercetărilor şi a eventualelor persoane bănuite, depistate;

În cazul depistării unui autovehicul abandonat ce figurează furat din ţară sau străinătate, agentul constatator va proceda la:

- conservarea urmelor;

- sesizarea Serviciului Furturi de Autovehicule pentru efectuarea cercetării asupra autovehiculului.

 

STRUCTURA :


Serviciul Furturi de Autovehicule are în componență:

 

- Biroul Trafic cu Autovehicule Furate, Leasing şi Rent-a-Car - Comisar-şef de poliţie STAN FLORIAN; telefon 021.311.20.21 interior 24924

                           - Compartimentul trafic cu autovehicule furate

                           - Compartimentul leasing şi Rent-a-car

- Biroul Furturi de Autovehicule - Comisar-şef de poliţie NEDELCU NELU ; telefon 021.311.20.21 interior 24930

- Compartiment secretariat şi evidenţă operativă