13 Octombrie 2014

Serviciul Dispecerat

(ÎMPUTERNICIT) Şef serviciu: Comisar-şef de poliţie NEGRARU VALENTIN TIBERIU

Adresa: Şos. Grozăveşti nr. 9, sector 6


ATRIBUŢII  PRINCIPALE

- preluarea apelurilor de urgenţă, realizarea convorbirilor cu apelanţii şi alocarea resurselor disponibile pe principiul cel mai apropiat echipaj de poliţie participă la intervenţie;

- monitorizarea evenimentelor în derulare primite prin 112 sau direct la subunităţile de poliţie;

- asigurarea asistenţei imediate în situaţii în care este periclitată viaţa, integritatea ori sănătatea cetăţeanului;

- asigură 24 ore din 24, primirea sesizărilor telefonice ale cetăţenilor prin Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112;

- cooperează cu celelalte agenţii (ambulanţă, ISU -SMURD, jandarmerie şi alte instituţii ale statului), în caz de urgenţă;

- prin apelarea numărului telefonic 021-9545 - taxabil - furnizează informaţii din competenţa poliţiei sau îndrumă cetăţenii unde să se adreseze pentru rezolvarea problemelor pe care le au;

- prin intermediul dispecerilor din cadrul Serviciului Dispecerat şi al celor din cadrul Dispeceratului Poliţiei Rutiere, asigură deplasarea echipelor de cercetare la faţa locului cât şi a echipelor de intervenţie;

- menţine permanent legatura cu: IGPR, M.A.I., cu dispeceratul Poliţiei Rutiere, ofiţerii de serviciu ai secţiilor şi serviciilor din DGPMB;

- asigură executarea serviciului de zi pe D.G.P.M.B.;

- sprijină la solicitarea subunităţilor de poliţie activitatea acestora în diferite situaţii;

- asigură informarea imediată a conducerii DGPMB cu privire la producerea unor evenimentele deosebite din competenţă;

- asigură transmiterea şi primirea tuturor informaţiilor din sfera de activitate (radio, fax/telex, electronic, informaţii secretizate, etc.);

- realizează fluxul informaţional privind transmiterea ordinelor şi dispoziţiilor cu caracter de documente clasificate şi neclasificate, primite de la M.A.I., I.G.P.R. şi D.G.P.M.B. către subunităţile de poliţie şi primeşte spre transmitere către I.G.P.R. sau M.A.I. rapoarte (informări) cu acelaşi caracter;

- asigură monitorizarea electronică a alertelor generate prin intermediul Sistemului informatic de monitorizare electronică potrivit Legii 146/17 mai 2021 privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare și execuțional penale.

STRUCTURA

La nivelul DGPMB functionează:

1. Dispeceratul Unic al DGPMB ( Şos. Grozăveşti nr. 9, sector 6)

2. Dispeceratul Brigăzii Rutiere ( Str. Logofat Udrişte 9-15, sector 3)