13 Octombrie 2014

Serviciul de Poliţie Canină

Şef serviciuComisar-șef de poliţie DOBRESCU ALEXANDRU-MARIUS-VICTOR

Adresa: Str. Arieş nr. 21-23, VOLUNTARI, Judeţul ILFOV


ATRIBUŢII ALE STRUCTURILOR DIN CADRUL SERVICIULUI DE POLIŢIE CANINĂ

Serviciul de Poliţie Canină din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti a devenit unitate de sine stătătoare având la bază Planul de măsuri pentru implementarea programului-cadru privind restructurarea şi reorganizarea activităţilor cu câini de serviciu în Poliţia Română cu numărul 180.182 din 08.08.2006 care stabileşte ca obiectiv general dezvoltarea capacităţii de acţiune a formaţiunilor dotate cu câini de serviciu pentru atingerea standardelor europene în ceea ce priveşte serviciul poliţienesc oferit comunităţii.

Structura actuală a Serviciului de Poliţie Canină este formată din două compartimente având la bază specializarea câinilor de serviciu, respectiv:

1. Compartimentul conducători câini de mirosuri

- prelucrare urme;

- descoperire cadavre umane îngropate;

- detectare tutun şi produse din tutun ;

- detectare substanţe stupefiante.

2. Compartimentul conducători câini de patrulare şi intervenţie

- patrulare şi intervenţie

Având în vedere că activitatea desfăşurată de lucrătorii Serviciului de Poliţie Canină se efectuează numai cu câinele de serviciu (conductorul şi câinele de serviciu formează un cuplu chinotehnic) principalele atribuţii sunt:

COMPARTIMENTUL CONDUCĂTORI CÂINI DE MIROSURI

-Participă cu câinele de serviciu specializat la cercetarea la faţa locului sau la cazurile unde este solicitat câinele pentru prelucrarea urmei de miros uman de către subunităţile şi formaţiunile de poliţie (pentru specializarea „prelucrare urmă de miros uman”).

-Participă cu câinele de serviciu specializat la cautarea persoanelor dispărute care nu prezintă pericol social (copii, bătrâni, etc) la cazurile unde este solicitat câinele pentru prelucrarea urmei de miros uman de către subunităţile şi formaţiunile de poliţie.

-Participă cu câinele de serviciu specializat la cazurile unde este solicitat câinele pentru depistarea cadavrelor umane îngropate de către subunităţile şi formaţiunile de poliţie (pentru specializarea depistare cadavre), precum şi la cercetarea la faţa locului când se impune folosirea eficientă a câinelui de serviciu cu o astfel de specializare.

-Colaborează cu tehnicienii criminalişti, precum şi cu alte autorităţi şi instituţii abilitate în acest sens, în soluţionarea cazurilor pentru care a fost solicitat câinele de prelucrare a urmei de miros uman / depistarea cadavre umane îngropate.

-Contribuie la realizarea procesului-verbal de cercetare la faţa locului şi întocmeşte documentaţia specifică privind folosirea câinelui de serviciu pentru prelucrarea urmei de miros uman / depistare cadavre umane îngropate (procesul-verbal de folosire a câinelui şi a schiţei folosirii câinelui în conformitate cu prevederile art. 91 C.P.P.).

-Participă cu câinele de serviciu specializat în depistarea substanţelor stupefiante în cadrul percheziţiilor (corporale, a bagajelor, a autovehiculelor, trenurilor, navelor, aeronavelor, containerelor de transport, domiciliare), pentru scotocirea terenului în depistare de substanţe stupefiante solicitate de subunităţile şi formaţiunile de poliţie.

-Participă la alte acţiuni cu câinele din dotare la solicitarea subunităţilor de poliţie (pânde, arestări de infractori periculoşi, aplanări de conflicte medii si majore, etc).

-Împreuna cu câinele de serviciu participă la manifestarile cultural educaţionale (pe linie tematică), precum şi în cadrul activităţilor organizate de reprezentanţii societăţii civile şi cei ai mass-media.

-Constată infracţiuni şi aplică contravenţii conform competenţelor conferite de actele normative în vigoare.

COMPARTIMENTUL CONDUCĂTORI CÂINI DE PATRULARE ŞI INTERVENŢIE

-Acţionează pe linia respectării prevederilor normative legale în vigoare privind menţinerea şi asigurarea ordinii şi siguranţei publice (activităţi preventive), precum şi pe linia respectării legislatiei privind câinii periculoşi, a legii privind protecţia animalelor şi a legii privind regimul câinilor fără stăpân.

-Participă la misiunile de patrulare (pe teritoriul subunităţilor de poliţie repartizate, în zonele stabilite prin notele de măsuri elaborate).

-Participă la acţiuni cu câinele de serviciu la manifestaţii sportive, culturale, educaţionale etc şi la solicitarea expresă a formaţiunilor şi subunităţilor de poliţie pentru executarea de pânde, arestări de infractori periculoşi, intervenţii pentru aplanarea unor conflicte, etc.

-Asigură rezerva, sau, dupa caz, intervenţia în situaţiile tensionate care pot apărea între grupuri medii şi mari de persoane ce se formează, în marea majoritate, cu ocazia meciurilor de fotbal şi a protestelor de stradă.

-Constată infracţiuni şi aplică sancţiuni contravenţionale conform competenţelor conferite de actele normative în vigoare.

-Foloseşte câinele de serviciu în conformitate cu prevederile Art. 38 din Manualul de bune practici de intervenţie pentru poliţistul de ordine publică (Anexa 1 a Dispoziţiei I.G.P.R. nr. 643 din 05.12.2005).