13 Octombrie 2014

Serviciul de Logistică

(ÎMPUTERNICIT) Şef serviciu: Inspector principal de poliție NEAGU ANDREEA

AdresaStr. Valeriu Branişte nr. 9, sector 3


ATRIBUŢII PRINCIPALE

- identifică direcţiile prioritare pentru dotarea formaţiunilor operative cu mijloace tehnice, planifică şi monitorizează realizarea obiectivelor stabilite, urmărind utilizarea eficientă a fondurilor financiare alocate prin buget;

- organizează, asigură baza materială necesară şi urmăreşte exploatarea corespunzătoare a autospecialelor, armamentului şi aparaturii criminalistice din dotarea Poliţiei Capitalei, organizează activitatea de reparaţii şi întreţinere a acestora în scopul prevenirii degradărilor premature;

- asigură dotarea cu armament şi muniţii letale a persoanelor fizice sau juridice autorizate;

- evaluează oportunităţile de dezvoltare, asigură şi întreţine spaţiile necesare bunei desfăşurări a activităţii, se ocupă de dotarea acestora cu aparatură şi mobilier;

- asigură echipamentul poliţiştilor, birotica şi formularistica necesară;

- asigură hranirea cadrelor, persoanelor private de libertate şi animalelor de serviciu.

COMPONENŢA:

Șef Birou Tehnic: Inspector principal de poliţie MILEA GEORGE RĂZVAN

Șef Birou Administrativ: Comisar-şef  de poliţie HOGIU NICOLAE OVIDIU

Șef   Birou   Administrarea    Patrimoniului    Imobiliar   şi   Intendenţă:   Inspector   principal   de  poliţie TUDORACHE SIMONA IONELA

(ÎMPUTERNICIT) Șef Birou Achiziţii Publice şi Planificare Logistică: Comisar șef de poliţie MIHAI DORINA

Șef Birou Planificare Fonduri, Administrare Credite şi Investiţii: Inspector de poliţie RUȘTI VICTOR