13 Octombrie 2014

Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice

(ÎMPUTERNICIT) Şef serviciuComisar-șef de poliție TUDOR SERGIU

Adresa: Bucureşti, Piaţa Presei Libere, nr.1, corp C1, etaj 4


(ÎMPUTERNICIT) Şef serviciuComisar-șef de poliție TUDOR SERGIU

 

(ÎMPUTERNICIT) Şef Birou de Investigaţii Complexe: Subcomisar de poliţie NEAGU CLAUDIU IULIAN

Şef Birou de Investigare a Criminalităţii în Mediul de Afaceri: Comisar-şef de poliţie MAFTEI DANIEL - IONUŢ

(ÎMPUTERNICIT) Şef Birou de Investigare a Criminalităţii la Regimul Fondurilor Publice şi Corupţiei: Comisar-șef de poliție BUȚU MARIAN

(ÎMPUTERNICIT) Şef Birou de Investigare a Evaziunii Fiscale şi Spălării Banilor: Subcomisar de poliție Lăzureanu Cosmin

 

STRUCTURA SERVICIULUI DE INVESTIGARE A CRIMINALITĂŢII ECONOMICE

 

Are  în componența  sa patru  birouri,  fiind  structurat astfel :

Biroul  Investigaţii Complexe: desfășura activităţi informative, investigative şi de cercetare penală, având în competenţă infractiunile economico-financiare pe toate liniile de munca ale serviciului care  au un prejudiciu estimat este mai mare de 1000000 de euro; în comiterea acestora sunt implicate grupuri infracționale nestructurate; sunt afectate grav libera concurența și mediul economic; activitatea infracțională se desfășoara pe raza mai multor structuri administrativ-teritoriale;

Biroul de  Investigare a Criminalităţii din Mediul de Afaceri: desfășoară activităţi informative,  investigative şi de cercetare, avand in competenta urmatoarele linii de munca: infrastructura rutiera, transporturi si constructii; fraude vamale  si la regimul produselor accizabile,   proprietate intelectuală și jocuri de noroc.

Biroul  de Investigare a Criminalităţii la Regimul Fondurilor Publice şi Corupţiei: desfăşoară activităţi informative, investigative şi de cercetare penală, având în competența urmatoarele linii de munca: corupţie, administratie publica și institutii bugetare, conflictul de interese,  achiziţii publice și protectia fortei de munca.

Biroul de  Investigare a Evaziunii Fiscale şi Spălării Banilor  desfăşoară activităţi informative, investigative şi de cercetare  penală, având în competența urmatoarele linii de munca: evaziune fiscală și fraude intracomunitare, spălarea banilor, criminalitate financiară; materiale reciclabile, protecția mediului și silvicultură, agricultură, fond funciar și industrie alimentară.

 

ATRIBUTII :

- efectuarea de acte premergătoare în baza actelor normative în vigoare cu privire la cereri ori reclamații ce au ca obiect încălcările de lege în domeniul economico-financiar sau bancar și soluționarea acestora în baza materialului probator administrat;

- efectuarea actelor de cercetare penală în dosarele penale ca au ca obiect criiminalitatea economică;

- realizează actele de urmărire penală stabilite de către procuror prin rezoluție de delegare date în dosarele al căror obiect îl constituie fapte penale de competența exclusivă a acestuia (faptele de corupție, cele asimilate la infracțiunile de corupție și cele în legătură directă cu infracțiunile de corupție);

- verifică informațiile obținute prin mijloace proprii în  procesul muncii, precum si cele primite de la alte structuri informative cu care cooperează sau colaborează, în vederea prevenirii și combaterii criminalității economice, dispunând în funcție de rezultatul verificărilor măsurii legale ce se impun;

- in vederea cunoașterii evoluției  fenomenului infracțional din domenii,  linii de muncă și medii de interes polițienesc, organizează și realizează activitatea de  culegere a informațiilor pentru asigurarea prevenirii și descoperirii  infracțiunilor, respectiv identificarea mijloacelor de probă în dosare penale.

 

MODALITĂȚI DE DEPUNERE A UNEI SESIZĂRI/PLÂNGERI CĂTRE SERVICIUL DE INVESTIGARE A CRIMINALITĂȚII ECONOMICE:

- recomandată  poștală;

- audiență la șeful Direcției Generale de Poliție a Muncipiului București sau adjuncții acestuia;

- la Biroul de Relații cu Publicul al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.

 

MODELE DE CERERI ȘI DOCUMENTE PRIVIND ACTIVITATEA POLIȚIEI DE INVESTIGARE A CRIMINALITĂȚII ECONOMICE