13 Octombrie 2014

Serviciul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii

Şef serviciu: Subcomisar de poliţie MINCU MIHAI MĂDĂLIN

Adresa: Str. Valeriu Branişte nr. 9, sector 3


Activitatea serviciului constă, în principal, în:

- realizarea de analize şi studii sociologice privind fenomenul infracţionalităţii şi a dinamicii acestuia;

- încheierea de parteneriate cu reprezentanţi ai societăţii civile: instituţii guvernamentale, ONG-uri, autorităţi publice locale;

- promovarea parteneriatului public-privat în activităţile de prevenire a criminalităţii;

- iniţierea şi desfăşurarea de: programe locale de prevenire, proiecte de prevenire şi combatere a criminaliăţtii şi planuri de actiune;

- desfăşurarea de activităţi informativ-preventive în comunităţi cu risc de victimizare;

- desfăşurarea de activităţi educativ-preventive, de pregătire antivictimală şi antiinfracţională, aâand ca beneficiari grupurile vulnerabile: copii, femei, bătrâni, persoane cu risc de marginalizare;

- conceperea unor materiale promoţionale şi de informare: pliante, afişe, broşuri cu caracter preventiv;

- consultarea cetăţenilor şi desfăşurarea unor acţiuni comune cu aceştia, cu rol preventiv, în comunităţi de risc;

- relaţionarea cu celelalte structuri cu atribuţii în domeniu ( din cadrul Poliţiei sau din societatea civilă) în momentul primirii unor solicitări punctuale.

LEGISLAŢIE

Serviciul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii este structura specializată în cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi işi desfăşoară activitatea în baza Legii 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, Dispoziţiei S 126/2003 privind activitatea desfăşurată de Poliţia Româna pentru Prevenirea criminalităţii, Strategiei de modernizare a Poliţiei Române 2004-2007 reactualizată şi Recomandării R 19/1987 a Comitetului Miniştrilor Statelor Membre ale Consiliului Europei.

Principiile care stau la baza activităţii de prevenire a criminalităţii sunt:

- principiul legalităţii;

- principiul respectării drepturilor şi libertăţilor omului;

- principiul parteneriatului social;

- principiul echidistanţei în relaţiile parteneriale;

- principiul transparenţei şi apropierii de comunitate;

- principiul priorităţii măsurilor preventive, faţă de cele coercitive;

- principiul cooperarii şi utilităţii sociale.

Obiectivele principale ale activităţii de prevenire a criminalităţii sunt:

- asigurarea respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;

- reducerea numărului infracţiunilor şi a participanţilor la săvârşirea acestora;

- reducerea riscului victimal;

- diminuarea consecinţelor încălcării legii;

- creşterea încrederii populaţiei în Poliţie;

- realizarea şi asigurarea spaţiului de securitate comunitar.