13 Octombrie 2014

Serviciul Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative

Şef serviciu: Comisar de poliţie BOGDAN LOGOFETESCU

AdresaStr. Valeriu Branişte nr. 9, sector 3.


ATRIBUŢII:

-       organizează, în condiţiile legii, cazierul judiciar pentru ţinerea evidenţei persoanelor fizice şi juridice condamnate ori împotriva cărora s-au luat alte măsuri cu caracter penal şi bazele de date necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor operative specifice poliţiei, conform prevederilor Legii nr.218/2002, modificată şi completată;

-    organizează activitatea de verificare a cererilor de eliberare a certificatelor de cazier judiciar persoanelor fizice si juridice, în sistem automat/manual, după caz;

-       organizează şi execută activităţile de înregistrare, culegere, prelucrare, centralizare şi prezentere a datelor statistice privind activitatea operativă şi de cercetare penală desfăşurată de poliţie în scopul stabilirii evoluţiei criminalităţii, prevenirii şi combaterii fenomenului infracţional şi a altor fapte antisociale, ce determină, influenţează ori schimbă modificarea situaţiei operative;

-      asigură organizarea şi funcţionarea camerelor de corpuri delicte pentru păstrarea, conservarea în bune condiţii şi gestionarea obiectelor corp delict şi a altor bunuri ridicate în vederea confiscării;

-      asigură organizarea, păstrarea şi funcţionarea arhivei Direcţiei Generale, conform reglementărilor legale în domeniu.

 

Se poate transmite copia actului de identitate la adresa de e-mail: cazier@b.politiaromana.ro

(transmiterea copiei actului de identitate nu implică eliberarea certificatului de cazier judiciar)

Informații referitoare la obținerea certificatului de cazier judiciar puteți obține accesând pagina de Internet  https://b.politiaromana.ro/ro/utile/cazier-judiciar