09 Octombrie 2014

Serviciul Cabinet

Şef serviciu: Comisar-şef de poliţie BUZATU ANDREI

Adresa: Bucureşti, str. Alexandru Beldiman nr. 2, sector 5

 


Serviciul Cabinet este structura de specialitate care asigură activitatea de relaţionare inter/intrainstituţională, secretariat şi relaţii cu publicul, sinteză şi cabinete, precum şi pe cea de management a situaţiilor excepţionale.

Principalele atribuţii al Serviciului Cabinet sunt următoarele:

- întocmeşte documentele de planificare cu obiectivele şi direcţiile de acţiune ale Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, pe diferite perioade de timp;

- realizează cadrul normativ intern, de ordin general, în conformitate cu obiectivele stabilite de echipa managerială;

- stabileşte circuitul documentelor şi asigură fluxul acestora la nivelul instituţiei;

- asigura activitatea de registratură, relaţii cu publicul şi curierat a Poliţiei Capitalei;

- organizează şi coordonează activitatea de primire, examinare, repartizare şi soluţionare a petiţiilor şi de primire în audienţă a cetăţenilor, de către conducerea direcţiei generale.

- participă la activităţi de cooperare inter-instituţională cu celelalte structuri cu atribuţii în domeniul apărării şi securităţii naţionale;

- asigură managementul situaţiilor excepţionale.