06 Februarie 2019

Compartimentul Protecția Datelor cu Caracter Personal

Șef: Comisar-șef de poliție MIHAI GEORGE - EMILIAN

Adresa:  str. Alexandru Beldiman nr. 2, sector 5

Telefon: 021/315.35.34 Interior: 33264

 


* Coordonează și monitorizează activitatea personalului Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și structurilor subordonate pe linia protecţiei persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

* Întocmeşte adrese/răspunsuri la solicitări către autorităţile publice centrale sau locale, instituţii publice, organizaţii interne, persoane juridice de drept public şi privat.

* Consiliază conducerea operatorului referitor la activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal la nivelul unității.

* Verifică legalitatea colectării, stocării şi comunicării datelor cu caracter personal de către subunităţile din structura organizatorică a D.G.P.M.B.

* Verifică confidenţialitatea, necesitatea şi proporţionalitatea în procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru asigurarea protecţiei acestora.

* Verifică respectarea drepturilor persoanelor vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal.

* Verifică respectarea prevederilor legale referitor la comunicarea datelor cu caracter personal în situaţia în care nu este necesar consimţământul persoanei vizate conform prevederilor legale.

 

Protecția Datelor cu Caracter Personal ... click aici