13 Octombrie 2014

Brigada de Poliţie pentru Transportul Public

Şef Brigadă: Comisar-şef de poliţie APOSTOL LUCIAN COSMIN

Adresa: Şos. Calea Şerban Vodă nr. 164-168, sector 4


Şef Brigadă: Comisar-şef de poliţie APOSTOL LUCIAN COSMIN

 

STRUCTURA

 

1. Serviciul de Poliţie Metrou

Şef: Comisar de poliţie VLĂDESCU GEORGE

- Biroul Ordine Publică

(ÎMPUTERNICIT) Șef: Subcomisar de poliție CĂRĂMIDĂ ANDREI CLAUDIU 

- Compartiment Investigaţii Criminale

- Compartiment Implementare Date

Adresa: staţia de metrou Piaţa Unirii 2, sector 3, Bucureşti; tel. 021.335.58.71

 

2. Serviciul de Poliţie pentru Transportul Public de Suprafaţă

(ÎMPUTERNICIT) Şef: Comisar-șef de poliţie OPRESCU DAN COSMIN

- Biroul Flagrant

(ÎMPUTERNICIT) Șef: Inspector principal de poliție DORCEA DIDEL - ADRIAN

- Compartiment Investigaţii Criminale

Adresa: Calea Şerban Vodă nr. 164-168, sector 4, Bucureşti; tel. 021.311.62.09

 

3. Compartiment Criminalistic

4. Compartiment Personal de Serviciu

5. Compartiment Secretariat, Evidenţă Operativă şi Deservire

 

Competenţe

Brigada de Poliţie pentru Transportul Public are în componenţa sa poliţişti care acţioneaza în cadrul a 2 servicii, 2 birouri şi 4 compartimente de suport pentru îndeplinirea atribuţiilor generale ale poliţiei, conferite de lege, având ca zone de competenţă:

a. spaţiile publice şi administrative, staţiile, garniturile de tren ale S.C. Metrorex S.A.;

b. mijloacele de transport public de suprafaţă ale R.A.T.B., de pe teritoriul municipiului Bucureşti.

Dintre atribuţiile acestei structuri poliţieneşti menţionăm următoarele:

1. gestionează şi analizează situaţia operativă, stabileşte măsuri de combatere a infracţiunilor comise în mijloacele de transport public;

2. realizează prezenţa activă şi permanentă a poliţiştilor pentru menţinerea ordinii publice, prevenirea şi combaterea faptelor antisociale ce se comit în mijloacele de transport public din Capitală, luând totodată măsuri conform competenţelor legale în cazurile constatate ori reclamate, descurajând criminalitatea şi grupurile de infractori;

3. asigură ordinea şi liniştea publică, prevenirea şi descoperirea faptelor antisociale în staţiile şi în trenurile de metrou, afluirea şi defluirea călătorilor cu ocazia desfăşurării manifestaţiilor cultural sportive, revendicative etc cu participarea unui public numeros;

4. asigură creşterea operativităţii intervenţiei poliţieneşti punctuale în cazurile în care se impune acest lucru sau în cele semnalate de dispeceratele „Metrorex” şi „R.A.T.B.” (date în competenţă);

5. se preocupă de prevenirea sustragerii de bunuri materiale din cadrul S.C. Metrorex SA, instrumentează cazurile reclamate date în competenţă sau descoperite prin mijloace specifice muncii de poliţie;

6. desfăşoară activităţi de constatare în flagrant a infracţiunilor de natura judiciară cu arie de manifestare în mijloacele de transport public de suprafaţă/subteran.

7. asigură instrumentarea infracţiunilor, cercetarea la faţa locului şi expertizele necesare identificării criminalistice în cazurile date în competenţă;

8. execută dispoziţiile procurorului şi efectuează nemijlocit activităţi la faţa locului de cercetare şi investigare pentru identificarea autorilor în dosarele penale privind infracţiunile ce se produc în mijloacele de transport public;

9. creează posibilitatea de acţiune cumulativă la evenimentele cu impact public şi risc major, ocazionate de deplasarea cetăţenilor la: meciurile de fotbal importante, manifestaţii publice, spectacole în zone urbane, alte activităţi organizate la care participă un public numeros;

10. organizează şi execută acţiuni comune cu efectivele proprii, ori în cooperare cu alte structuri de poliţie, jandarmi, pompieri sau personalul de control al celor două regii de transport, pentru combaterea faptelor ce aduc atingere patrimoniului şi siguranţei călătorilor;

11. asigură îndrumarea, controlul şi sprijinirea conducerii SC Metrorex SA în organizarea pazei bunurilor şi valorilor (avizarea planurilor de pază a obiectivelor SC Metrorex SA);

12. participă la realizarea măsurilor specifice poliţiei în cazul producerii unor dezastre şi de punere în aplicare a „Planului de protecţie şi intervenţie în situaţii de protecţie civilă în municipiul Bucureşti”;

13. colaborează cu forţele speciale ale Serviciului Roman de Informaţii şi Jandarmeriei Române, în cazul producerii unor evenimente cu grad de risc ridicat;

14. acordă sprijin structurilor Inspectoratului Roman pentru Imigrări, în vederea depistării persoanelor care se sustrag de la măsura de siguranţă a expulzării, a cetăţenilor străini declaraţi indeziderabili sau a cetăţenilor străini cu situaţie juridica neclarificată în România.