13 Octombrie 2014

Biroul Structura de Securitate

P.Şef birouComisar-şef de poliţie CÎMPEANU NICOLAE

Adresa: str. Valeriu Branişte nr.9, sectorul 3.

Telefon: 021.311.20.21 interior 32166


STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Este organizat la nivel de birou şi are în componenţă două compartimente:

 

COMPARTIMENTUL PROTECŢIA INFORMAŢIILOR CLASIFICATE

Asigură implementarea normelor de protecţie a informaţiilor clasificate la nivelul subunităţilor şi structurilor Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti. Prin compartimentul protecţia informaţiilor clasificate, Biroul Structura de Securitate, asigură respectarea, în mod unitar la nivelul tuturor structurilor D.G.P.M.B. în ceea ce priveşte securitatea personalului, protecţia juridică, protecţia fizică şi protecţia documentelor clasificate.

 

COMPARTIMENTUL COMPONENTA DE SECURITATE PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR (C.S.T.I.C.)

Desfăşoară toată gama de activităţi specifice privind protecţia informaţiilor clasificate în format electronic prevăzute în actele normative, ordinele şi dispoziţiile privind protecţia informaţiilor clasificate la nivelul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti.