13 Octombrie 2014

Biroul Relaţii Internaţionale

Şef birou: Subcomisar de poliție Traian-Remus Rodeanu

Adresa: str. Valeriu Branişte nr.9, sectorul 3.


Biroul Relaţii Internaţionale este structura de specialitate, unică la nivelul DGPMB, care gestionează, conform competențelor, problematica în domeniul relaţiilor internaţionale şi procesul de atragere a fondurilor externe nerambursabile și implementarea proiectelor finanțate prin fonduri externe nerambursabile.

Biroul Relații Internaționale are următoarele atribuții:

- asigură relaționarea structurilor DGPMB cu reprezentanţii poliţiilor străine omoloage, cu reprezentanțele diplomatice și consulare străine în București, pe domeniile de competență;

- asigură relaționarea cu Direcția Afaceri Europene, Misiuni şi Relaţii Internaţionale din cadrul IGPR pentru promovarea, avizarea și aprobarea desfășurării activităților de relații internaționale la nivelul  DGPMB;

- elaborează, conform reglementărilor în vigoare, documentaţia aferentă desfăşurării activităţilor de relații internaţionale la nivelul DGPMB sau cu participarea poliţiştilor DGPMB : schimburi de experiență, conferințe, reuniuni, misiuni operative, cursuri, etc.;

- organizează şi participă la primirea la nivelul conducerii DGPMB a delegațiilor străine, a diplomaţilor, ataşaţilor de afaceri interne, ofiţerilor de legătură acreditaţi sau reprezentanţi ai altor organizaţii şi organisme internaţionale, conform normelor legale în vigoare;

- asigură relaționarea cu Unitatea de Implementare a Proiectelor din cadrul IGPR pe linia gestionării fondurilor externe nerambursabile la nivelul DGPMB;

- desfășoară, în colaborare cu structurile beneficiare ale DGPMB, activitatea de elaborare a fișelor de proiect, contractare, implementare, raportare și monitorizare a proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă.