13 Octombrie 2014

Biroul Psihologie

Şef birou : Comisar şef de poliţie RÎNJEA LOREDANA MIHAELA

Adresa: str. Valeriu Branişte nr.9, sectorul 3.


Biroul Psihologie este structura de specialitate care desfășoară, la nivelul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, activități de evaluare, asistență psihologică primară și profilactică precum și diagnoză organizațională.

Psihologii realizează, în temeiul prevederilor legale și în limitele competențelor stabilite, evaluarea, explicarea, predicția și optimizarea comportamentului personalului unității, prin aplicarea principiilor, metodelor și tehnicilor specifice psihologiei, în scopul fundamentării științifice a deciziilor privind managementul resurselor umane, menținerii capacității optime de funcționare a personalului din punct de vedere al parametrilor psihici, ameliorării calității vieții profesionale și a creșterii eficienței organizaționale.

Atribuții:

- Asigură proiectarea, planificarea, organizarea activității de psihologie la nivelul subunităților din responsabilitate în limita competențelor atestate și potrivit legislației în vigoare, cu respectarea normelor deontologice, metodologice și a regulilor de bună practică în domeniu.

- Realizează activități de diagnoză organizațională la nivelul structurilor din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, în vederea susținerii procesului de conducere prin fundamentarea unor decizii ce urmăresc eliminarea sau atenuarea eventualelor disfuncționalități și valorificarea  potențialului existent.

- Asigură, la solicitare, asistență psihologică  persoanelor reținute și/sau arestate preventiv, aflate în custodia Centrelor de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.

- Identifică și propune măsuri de creștere a eficienței și eficacității activității de psihologie.

- Asigură participarea în cadrul comisiilor de analiză a posturilor, conform legislației în vigoare; participă în cadrul comisiilor constituite în vederea analizei accidentelor de muncă sau evenimentelor deosebite, în scopul studierii cauzelor de natură psihologică, care au stat la baza producerii acestora.