Coeficienţi de criminalitate specifică aferenţi anului 2023

  Coeficient de criminalitate(%) Domeniu de încadrare a ratei de criminalitate
Sector 1 128,87 RIDICAT
Sector 2 112,77 RIDICAT
Sector 3 110.51 RIDICAT
Sector 4 63.25 SCĂZUT
Sector 5 68.71 SCĂZUT
Sector 6 115.88 RIDICAT
 

Coeficienţi de criminalitate specifică aferenţi anului 2022

  Coeficient de criminalitate(%) Domeniu de încadrare a ratei de criminalitate
Sector 1 112,58 RIDICAT
Sector 2 102,65 RIDICAT
Sector 3 136,72 RIDICAT
Sector 4 72,28 SCĂZUT
Sector 5 61,43 SCĂZUT
Sector 6 114,31 RIDICAT
 

Coeficienţi de criminalitate specifică aferenţi anului 2021

  Coeficient de criminalitate(%) Domeniu de încadrare a ratei de criminalitate
Sector 1 102,38 RIDICAT
Sector 2 103,45 RIDICAT
Sector 3 131.96 RIDICAT
Sector 4 89.27 MEDIU
Sector 5 62.90 REDUS
Sector 6 104.66 RIDICAT

Coeficienţi de criminalitate specifică aferenţi anului 2020

  Coeficient de criminalitate(%) Domeniu de încadrare a ratei de criminalitate
Sector 1 99,88 MEDIU
Sector 2 95.75 MEDIU
Sector 3 132.07 RIDICAT
Sector 4 90.26 MEDIU
Sector 5 71.35 SCĂZUT
Sector 6 109.65 RIDICAT

Coeficienţi de criminalitate specifică aferenţi anului 2019

  Coeficient de criminalitate(%) Domeniu de încadrare a ratei de criminalitate
Sector 1 99,33 MEDIU
Sector 2 104,13 RIDICAT
Sector 3 128,03 RIDICAT
Sector 4 86,30 MEDIU
Sector 5 62,98 SCĂZUT
Sector 6 105,01 RIDICAT

Coeficienţi de criminalitate specifică aferenţi anului 2018

  Coeficient de criminalitate(%) Domeniu de încadrare a ratei de criminalitate
Sector 1 97,16 MEDIU
Sector 2 99,27 MEDIU
Sector 3 132,72 RIDICAT
Sector 4 95,46 MEDIU
Sector 5 74,40 SCĂZUT
Sector 6 93,35 MEDIU

Coeficienţi de criminalitate specifică aferenţi anului 2017

  Coeficient de criminalitate(%) Domeniu de încadrare a ratei de criminalitate
Sector 1 106.54 RIDICAT
Sector 2 100,77 RIDICAT
Sector 3 126.94 RIDICAT
Sector 4 89.64 MEDIU
Sector 5 67,49 SCĂZUT
Sector 6 100,05 RIDICAT

Coeficienţi de criminalitate specifică aferenţi anului 2016

  Coeficient de criminalitate(%) Domeniu de încadrare a ratei de criminalitate
Sector 1 109.11 RIDICAT
Sector 2 104.06 RIDICAT
Sector 3 108.03 RIDICAT
Sector 4 103.70 RIDICAT
Sector 5 68.68 SCĂZUT
Sector 6 106.40 RIDICAT

Coeficienţi de criminalitate specifică aferenţi anului 2015

  Coeficient de criminalitate(%) Domeniu de încadrare a ratei de criminalitate
Sector 1 91.89 MEDIU
Sector 2 99.72 MEDIU
Sector 3 124.69 RIDICAT
Sector 4 117.96 RIDICAT
Sector 5 61.21 SCĂZUT
Sector 6 104.50 RIDICAT

 

Coeficienţi de criminalitate specifică aferenţi anului 2014

  Coeficient de criminalitate(%) Domeniu de încadrare a ratei de criminalitate
Sector 1 93.36 MEDIU
Sector 2 84.85 MEDIU
Sector 3 129.58 RIDICAT
Sector 4 121.23 RIDICAT
Sector 5 61.13 SCĂZUT
Sector 6 109.84 RIDICAT