Coeficienţi de criminalitate specifică aferenţi anului 2014

  Coeficient de criminalitate(%) Domeniu de încadrare a ratei de criminalitate
Sector 1 93.36 MEDIU
Sector 2 84.85 MEDIU
Sector 3 129.58 RIDICAT
Sector 4 121.23 RIDICAT
Sector 5 61.13 SCĂZUT
Sector 6 109.84 RIDICAT

 

 

Coeficienţi de criminalitate specifică aferenţi anului 2015

  Coeficient de criminalitate(%) Domeniu de încadrare a ratei de criminalitate
Sector 1 91.89 MEDIU
Sector 2 99.72 MEDIU
Sector 3 124.69 RIDICAT
Sector 4 117.96 RIDICAT
Sector 5 61.21 SCĂZUT
Sector 6 104.50 RIDICAT

Coeficienţi de criminalitate specifică aferenţi anului 2016

  Coeficient de criminalitate(%) Domeniu de încadrare a ratei de criminalitate
Sector 1 109.11 RIDICAT
Sector 2 104.06 RIDICAT
Sector 3 108.03 RIDICAT
Sector 4 103.70 RIDICAT
Sector 5 68.68 SCĂZUT
Sector 6 106.40 RIDICAT