06 Aprilie 2023Sursa: DGPMB

FONDURI PENTRU ROMÂNIA MODERNĂ ȘI REFORMATĂ - RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ SECŢIA 25 POLIŢIE

La sfârșitul anului 2022 a fost semnat contractul de finanțare al proiectului „Renovare energetică moderată Secția 25 Poliţie”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență/Componenta 5 - Valul Renovării - Schema de Granturi pentru eliciență energetică în clădiri publice, care urmărește obiectivele generale ale Mecanismului de Redresare și Reziliență (MRR), mecanism creat la nivelul Uniunii Europene ca instrument financiar temporar pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de pandemia de COVID- 19.

Acest proiect a fost depus de către Ministerul Afacerilor Interne, în calitate de Lider de parteneriat și Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, având calitatea de beneficiar.

Valoarea totală a proiectului este de 6.020.842,33 lei (cu TVA), iar implementarea proiectului se va realiza în perioada 14.12.2022-14.12.2024.

Obiectivului proiectului urmărește îndeplinirea standardelor și cerințelor Uniunii Europene, coroborat cu necesitatea mondială de a reduce consumul de energii convenționale, reducerea emisiilor de dioxid de carbon, reducerea cheltuielilor cu utilitățile și, implicit, protejarea mediului înconjurător. 

Renovarea energetică a Secției 25 Poliție reprezintă o oportunitate majoră pentru modernizarea durabilă a fondului construit existent. De asemenea, creșterea eficienței energetice în energie primară poate contribui semnificativ la asigurarea unei performante energetice crescute a clădirii, așa cum cere Directiva 2012/27/UE privind eficiența energetică.

În cadrul proiectului se vor desfășura activități de renovare energetică moderată a clădirii în care funcționează Secția 25 Poliție.

Prin realizarea obiectivului de investiții "Renovarea energetică moderată Secția 25 Poliție” se urmărește reducerea consumului anual specific de energie finală pentru încălzire, reducerea consumului de energie primară, reducerea nivelului anual estimat al gazelor cu efect de seră la sfârșitul implementării proiectului.

Acest apel de proiect este gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României și din fonduri naționale.

Coordonator de contract beneficiar este Direcția Generală de Poliție a Municipiului București.