Data concursului: 06 Noiembrie 2021

T A B E L cu notele acordate la proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea a 52 posturi vacante de ofiţer de poliţie, în specialitatea investigații criminale – investigarea infracțiunilor informatice, din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București prin încadrare directă din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale

R O M Â N I A

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSPECTORUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE

DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

COMISIA DE CONCURS

SPECIALIZAREA INVESTIGAȚII CRIMINALE – INVESTIGAREA INFRACȚIUNILOR INFORMATICE

 

N E S E C R E T

Bucureşti

 

 

Nr. 550381 din 06.11.2021

 

 

 

T A B E L

cu notele acordate la proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea a 52 posturi vacante de ofiţer de poliţie, în specialitatea investigații criminale – investigarea infracțiunilor informatice, din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București prin încadrare directă din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale

 

 

 

Nr. crt

Cod unic candidat

Notă obținută

OBSERVAȚII

1.

DGP/ICR/125

8,65

 

2.

DGP/ICR/107

8,65

 

3.

DGP/ICR/130

8,50

 

4.

DGP/ICR/103

8,35

 

5.

DGP/ICR/100

8,05

 

6.

DGP/ICR/104

8,05

 

7.

DGP/ICR/112

7,90

 

8.

DGP/ICR/102

7,90

 

9.

DGP/ICR/106

7,90

 

10.

DGP/ICR/115

7,45

 

11.

DGP/ICR/108

7,15

 

12.

DGP/ICR/124

7,00

 

13.

DGP/ICR/120

7,00

 

14.

DGP/ICR/119

6,55

 

15.

DGP/ICR/122

6,55

 

16.

DGP/ICR/127

5,80

 

17.

DGP/ICR/109

5,35

 

18.

DGP/ICR/105

-

NEPREZENTAT

19.

DGP/ICR/128

-

NEPREZENTAT

20.

DGP/ICR/114

-

NEPREZENTAT

21.

DGP/ICR/111

-

NEPREZENTAT

 

 

 

 

 

 

Candidații pot depune contestaţie o singură dată, în termen de 24 de ore de la afișare la adresa de e-mail sursaexterna@b.politiaromana.ro., cu precizarea codului de concurs.

Candidații pot contesta doar notele la propriile lucrări.

Eventualele contestații se soluționează de către comisia constituită în acest scop, în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

Nota acordată, după soluționarea contestației la proba scrisă, este definitivă.

 

 

 

PREŞEDINTELE COMISIEI DE CONCURS

 

 

 

 

 

Secretar

 

 

 

 

 

 

 

Data: 06.11.2021, ora 1830