ERATĂ LA ANUNȚUL DE CONCURS DIN 19.03.2024

         În completarea anunțului, cu referire la proba practică, vă aducem la cunoștință următoarele: Cu ocazia înscrierii, candidații vor depune la dosarul de recrutare o adeverință medicală valabilă la data susținerii probei practice (maxim 30 zile de la data emiterii), eliberată de un medic specialist alergolog din care să reiasă că NU sunt alergici la animale, respectiv la câini, păr de câine, praf sau polen