Data concursului: 18 Octombrie 2022

ANUNT PRIVIND TESTAREA PSIHOLOGICĂ A CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI LA CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE ŞEF BIROU LA DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, SERVICIUL FURTURI DE AUTOVEHICULE, BIROUL FURTURI DE AUTOVEHICULE

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE

DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

NESECRET

Bucureşti

Ex.unic

Nr. 285.251 / 28.09.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

A  N  U  N  Ţ

PRIVIND TESTAREA PSIHOLOGICĂ A CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI

LA CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE ŞEF BIROU LA DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, SERVICIUL FURTURI DE AUTOVEHICULE, BIROUL FURTURI DE AUTOVEHICULE

 

                În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, ale O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne și ale O.M.A.I. nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în Ministerul Afacerilor Interne, toate cu modificările și completările ulterioare;

                În atenția candidaților înscriși la concursul organizat la nivelul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București pentru ocuparea funcției de şef birou la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, Serviciul Furturi de Autovehicule, Biroul Furturi de Autovehicule.

                Vă aducem la cunoștință faptul că evaluarea psihologică se va susține în data de 29.09.2022, ora 8:00, la sediul Centrului de Psihosociologie din București, strada Maria Ghiculeasa nr. 47, sector 2.

                Candidații se vor prezenta la data și ora stabilită și vor avea asupra lor documentul de identitate valabil (C.I./pașaport) și 2 pixuri de culoare albastră.

Eventualele contestații cu privire la avizul psihologic de inaptitudine vor fi transmise la adresa de e-mail resurseumane@b.politiaromana.ro, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință de către candidați a rezultatului, urmând a fi înaintate, de îndată, Centrului de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne în vederea soluționării acestora, conform prevederilor legale în vigoare.

Candidații pentru care a fost emis un aviz psihologic (apt/inapt), aflat în perioada de valabilitate de 6 luni, ca urmare a evaluării psihologice pe care au susținut-o pentru același scop, respectiv în cadrul altor proceduri de concurs pentru ocuparea unei funcții de conducere, nu pot participa la o nouă evaluare, potrivit prevederilor incidente.

                Pentru aceștia se va solicita, Centrului de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne, verificarea în baza de date și emiterea unui duplicat al avizului valabil, care va fi valorificat în procedura de concurs, la validarea candidaturilor.

                Candidații sunt obligați să respecte măsurile de prevenire a răspândirii virusului SARS-COV-2.