Data concursului: 12 Octombrie 2022

Anunt privind rezultatul examinării psihologice și a verificării cumulative a condițiilor de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de şef birou la Sectorul 3, Secția 12 Poliție, Biroul de Investigații Criminale

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE

DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

COMISIA DE CONCURS

NESECRET

Bucureşti

Ex. 1

Nr. 286.386 / 30.09.2022

 

 

 

 

 

 

 

ANUNȚ

 

privind rezultatul examinării psihologice și a verificării cumulative a condițiilor de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de şef birou la Sectorul 3, Secția 12 Poliție, Biroul de Investigații Criminale, poziţia 4649, din statul de organizare (volumul VIII), cu personal recrutat din sursă internă

 

 

            În referire la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de şef birou la Sectorul 3, Secția 12 Poliție, Biroul de Investigații Criminale, poziţia 4649, din statul de organizare (volumul VIII), cu personal recrutat din sursă internă, din rândul ofițerilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale, vă aducem la cunoștință rezultatul examinării psihologice și a verificării cumulative a condițiilor de participare la concurs, după cum urmează:

 

Nr. crt.

Cod candidat

Rezultat examinare psihologică

Rezultat validare dosare de candidat

Motiv invalidare

1.

543.454/BIC12/1

NEPREZENTAT

INVALIDAT

- NEPREZENTAT LA EXAMINAREA PSIHOLOGICĂ

- NU INDEPLINESTE CONDITIA PRIVIND DETINEREA A 2 EVALUARI ANUALE DE SERVICIU

2.

543.454/BIC12/2

APT

VALIDAT

-

3.

543.454/BIC12/3

NEPREZENTAT

INVALIDAT

- NEPREZENTAT LA EXAMINAREA PSIHOLOGICĂ

Candidații ale căror candidaturi au fost validate urmează să susțină proba de concurs în data de 12.10.2022, în locația și la ora stabilite în anunțul de concurs.

 

Eventualele contestații cu privire la rezultatul evaluării psihologice, se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului de Psihosociologie al M.A.I. și se depun la sediul Serviciului Resurse Umane din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, str. Alexandru Beldiman nr. 2-4, sector 5, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a avizului psihologic.