Data concursului: 27 Septembrie 2022

ANUNȚ Cu rezultatele obținute la concursul organizat pentru ocuparea funcției de şef birou(în secții de poliție) din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti la Poliția Sectorului 2, Secția 8 Poliție, Biroul Investigații Criminale, poziţia 3841, din statul de organizare (volumul VII), cu personal recrutat(ofițeri de poliție) din sursă internă

R O M Â N I A

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSPECTORUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE

DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

COMISIA DE CONCURS

 

 

 

 

N E S E C R E T

Bucureşti

 

 

 

        Nr. 286.143 /27.09.2022

 

ANUNȚ

 

Cu rezultatele obținute la concursul organizat pentru ocuparea funcției de şef birou(în secții de poliție) din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti la Poliția Sectorului 2, Secția 8 Poliție, Biroul Investigații Criminale, poziţia 3841, din statul de organizare (volumul VII), cu personal recrutat(ofițeri de poliție) din sursă internă

 

 

Nr. crt.

Cod candidat

Postul pentru care candidează

Nota finală

Observaţii

1.

543454/BIC8/1

șef birou (în secții de poliție) Poliția Sectorului 2, Secția 8 Poliție, Biroul Investigații Criminale

7,41

 

2.

543454/BIC8/2

șef birou (în secții de poliție) Poliția Sectorului 2, Secția 8 Poliție, Biroul Investigații Criminale

7,30

 

3.

543454/BIC8/3

șef birou (în secții de poliție) Poliția Sectorului 2, Secția 8 Poliție, Biroul Investigații Criminale

7,63

 

 

Candidații nemulțumiți de rezultatul  obținut la interviul structurat pe subiecte profesionale pot formula contestație o singură dată, în termen de 24 de ore de la afișare, ce va fi depusă în format electronic (semnată și scanată în format electronic needitabil) la adresa de e-mail  a resurseumane@b.politiaromana.ro.

 

          

Data: 27.09.2022

Ora: 16.25