Data concursului: 26 Septembrie 2022

ANUNȚ cu rezultatele finale obținute la concursul organizat pentru ocuparea funcției vacante de șef birou, la Serviciul de Ordine Publică, Biroul Sisteme de pază, după expirarea perioadei de depunere a contestațiilor

R O M Â N I A

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSPECTORUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE

DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

COMISIA DE CONCURS

 

 

 

 

N E S E C R E T

Bucureşti

 

 

 

        Nr.   286210/28.09.2022

 

ANUNȚ

cu rezultatele finale obținute la concursul organizat pentru ocuparea funcției vacante de șef birou, la Serviciul de Ordine Publică, Biroul Sisteme de pază, după expirarea perioadei de depunere a contestațiilor

 

 

Nr. crt.

Cod candidat

Nota finală

Observaţii

 

1.

 

543454/ SOP/1

-

NEPREZENTAT

2.

 

543454/ SOP/2

7,26

ADMIS

3.

 

543454/ SOP/3

5,76

RESPINS