Data concursului: 03 Septembrie 2022

A N U N Ț privind rezultatele la testarea psihologică a candidaților declarați ”ADMIS” la concursurile desfășurate pentru ocuparea unor posturi vacante de ofițer și agent de poliție din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, prin modalitatea încadrării directe

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE

DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

SERVICIUL RESURSE UMANE

NESECRET

Bucureşti

Ex.unic

 

Nr. 286.251 din 29.09.2022

 

A N U N Ț

privind rezultatele la testarea psihologică a candidaților declarați ”ADMIS” la concursurile desfășurate pentru ocuparea unor posturi vacante de ofițer și agent de poliție din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, prin modalitatea încadrării directe

 

Vă aducem la cunoștință rezultatele obținute de către candidații declarați ”admis”în urma susținerii interviului de departajare, la testarea psihologică ce a avut loc în data de 28 septembrie 2022, la sediul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București din strada Valeriu Braniște nr. 9, sector 3, etajul 3, camera 11, după cum urmează:

Nr. crt.

Cod candidat

Rezultat

1

DGP/LOG/112

APT

2

DGP/CJSO/150

APT

3

DGP/CJSO/167

APT

 

Valabilitatea avizelor psihologice de aptitudine/inaptitudine este de 6 luni de la data emiterii.

Eventualele contestații cu privire la rezultatul evaluării psihologice, se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului de Psihosociologie al M.A.I. și se depun la sediul Serviciului Resurse Umane din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, str. Alexandru Beldiman nr. 2-4, sector 5, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a avizului psihologic.

Candidații declarați ”APT” la testarea psihologică vor participa la examinarea medicală, conform unei planificări ulterioare.

Prin urmare, vă adresăm rugămintea de a verifica permanent pagina de Internet a Poliției Capitalei, http://b.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://b.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi scoase la concurs).

29.09.2022, ora 11.10