CONDIŢII DE RECRUTARE ÎN VEDEREA ANGAJĂRII PERSONALULUI CONTRACTUAL

 

Pentru a participa la concursurile organizate în scopul ocupării posturilor vacante de personal contractual în unităţile de polţie, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

- să aibă cetăţenie română şi domiciliul stabil în România;

- candidaţii bărbaţi să aibă, de regulă, serviciul militar sau serviciul militar alternativ îndeplinit;

- să îndeplinească cerinţele postului scos la concurs;

- să nu fi suferit condamnări (cu executarea/ suspendarea executării pedepsei, amendă penală sau sancţiune administrativă), să nu se afle în curs de urmărire sau judecată penală;

- să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

- să fie declaraţi „apt medical”;

- să fie declaraţi “apt psihologic" pentru cei ce urmează să fie încadraţi în posturi prevăzute cu studii superioare;

La recrutarea candidaţilor se vor avea în vedere şi statutele profesiilor respective, dupa caz.

Posturile vacante de politişti sau personal contractual pentru care s-a aprobat finanţarea în vederea încadrării, se dau publicităţii prin grija compartimentelor de resurse umane, cu cel putin 15 zile înainte de data organizării concursului, prin anunţ de presă, precum şi prin afişarea informaţiilor necesare la sediul unităţii organizatoare a concursului.