Data concursului: 16 Noiembrie 2023

ANUNȚ privind rezultatul examinării psihologice și a verificării cumulative a condițiilor de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor de şef birou la Serviciul de Investigații Criminale, Biroul Urmăriri, poziţia 387, din statul de organizare (volumul II), cu personal recrutat din sursă internă

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE

DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

 

COMISIA DE CONCURS

NESECRET

Bucureşti

Ex. 1

 

Nr.455.677 / 08.11.2023

 

ANUNȚ

 

privind rezultatul examinării psihologice și a verificării cumulative a condițiilor de participare la concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor de şef birou la Serviciul de Investigații Criminale, Biroul Urmăriri, poziţia 387, din statul de organizare (volumul II), cu personal recrutat din sursă internă

 

În referire la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de şef birou la Serviciul de Investigații Criminale, Biroul Urmăriri, cu personal recrutat din sursă internă, din rândul ofițerilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale, vă aducem la cunoștință rezultatul examinării psihologice și a verificării cumulative a condițiilor de participare la concurs, după cum urmează:

 

Nr. crt.

Cod candidat

Rezultat examinare psihologică

Rezultat validare dosare de candidat

Motiv invalidare

1.

455.577

APT

VALIDAT

-

 

455.586

APT

VALIDAT

-

 

455.588

APT

VALIDAT

-

 

Candidații ale căror candidaturi au fost validate urmează să susțină proba de concurs în data de 16.11.2023, în locația și la ora stabilite în anunțul de concurs.

Eventualele contestații cu privire la rezultatul evaluării psihologice, se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului de Psihosociologie al M.A.I. și se depun la sediul Serviciului Resurse Umane din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, str. Alexandru Beldiman nr. 2-4, sector 5, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a avizului psihologic.