Data concursului: 20 Aprilie 2024

ANUNȚ privind concursul organizat în sistem centralizat de Inspectoratul General al Poliției Române pentru ocuparea unui număr de 8 (opt) posturi vacante de agent de poliție din statul de organizare al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul de Politie Canină, prin încadrare directă din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale

    Înscrierea se realizează online la adresa de e-mail resurseumane@b.politiaromana.ro, în perioada 19.03.2024- 03.04.2024 (pe data de 03.04.2024 doar până la orele 1600).

      Exemplu: Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul organizat de Inspectoratul General al Poliţiei Române pentru ocuparea posturilor de agent I/agent II, prevăzute la pozițiile 2513, 2514, 2522, 2523, 2524, 2527, 2528 și 2529 din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul de Poliție Canină.

   Documentele vor fi depuse de candidați, în volum complet, conform regulilor privind transmiterea documentelor necesare înscrierii și prevăzute în Anunțul de concurs, emis la nivelul Inspectoratului General al Poliției Române.

     În următoarele două zile lucrătoare, ulterioare depunerii cererii de înscriere însoțită de documentația aferentă, candidaților li se va transmite un e-mail de confirmare a primirii cererii de la aceeași adresă, precizându-se codul atribuit candidatului.

     Menționăm că acesta va fi comunicat la adresa de e-mail de la care au fost transmise documentele.

     În situația în care candidatul nu primește în timp util codul atribuit, acesta se poate adresa Serviciului Resurse Umane din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București la nr. de tel 021/315.35.34 int. 33241/33034, iar în cazul în care situația nu s-a soluționat, are posibilitatea de a se prezenta fizic la Serviciul Resurse Umane din str. Alexandru Beldiman, nr. 2-4, sector 5, municipiul București, în vederea clarificării.

   Pentru accesarea informatiilor privind concursul pentru ocuparea unui număr de 8(opt) posturi existente la nivelul D.G.P.M.B. –Serviciul de Politie Canină, vă rugam să accesați linkul urmator:

https://hub.mai.gov.ro/recrutare/anunt/view?id=1192