Get Adobe Flash player
Acest site foloseşte cookies. Continuarea navigării implică acceptarea lor

 

1. În mun. Bucureşti, la unităţile de poliţie subordonate Poliţiei Capitalei, certificatele de cazier judiciar pentru persoanele fizice se eliberează astfel:

a) pe loc, la Secţiile 1 – 26 Poliţie, Compartimentele de Relaţii cu Publicul, pentru:

- solicitanţii – cetăţeni români, fără antecedente penalenăscuţi în mun. Bucureşti;

- solicitanţii – cetăţeni români, fără antecedente penalenăscuţi în alte judeţe, domiciliaţi sau cu reşedinţa în termenul de valabilitate în mun. Bucureşti.

Primirea cererilor şi eliberarea certificatelor certificatelor de cazier judiciar, se efectuează următorul program de lucru cu publicul:

Luni: 0800– 1600;

Marţi: 1000– 1800;

Miercuri: 0800– 1600;

Joi: 1000– 1800;

Vineri: 0800– 1600.

Pentru obţinerea documentului, solicitanţii se vor adresa astfel:

Citeşte mai mult...

 

Începând cu 01.08.2012, în vederea eliberării certificatului de cazier judiciar, împuterniciţii persoanelor juridice care îşi au sediul social/sucursală/filială/punct de lucru în municipiul Bucureşti, se vor adresa:

Secţiei  1 Poliţie – pentru persoanele juridice cu sediul social în sectorul 1;

Secţiei  8 Poliţie – pentru persoanele juridice cu sediul social în sectorul 2;

Secţiei  12 Poliţie – pentru persoanele juridice cu sediul social în sectorul 3;

Secţiei  14 Poliţie – pentru persoanele juridice cu sediul social în sectorul 4;

Secţiei  17 Poliţie – pentru persoanele juridice cu sediul social în sectorul 5;

Secţiei  21 Poliţie – pentru persoanele juridice cu sediul social în sectorul 6;

De asemenea, la aceste unităţi de poliţie se vor adresa şi împuterniciţii persoanelor juridice nerezidente, în funcţie de sectorul de domiciliu.


Programul de lucru pentru primirea cererilor şi eliberarea certificatelor de cazier judiciar este:

Luni:        0800– 1300; 

Marţi:       1300– 1800; 

Miercuri:  0800– 1300; 

Joi:           1300– 1800; 

Vineri:       0800– 1300. 

Documentele necesare:

a) Solicitare scrisă, semnată de reprezentantul, care va cuprinde toate datele de identificare ale firmei (denumirea, denumirea anterioară - dacă este cazul, numărul de ordine în Registrul Comerţului, codul unic de înregistrare, codul fiscal, naţionalitatea, sediul social, datele de identificare ale delegatului - nume, prenume, actul de identitate, CNP), motivul solicitării certificatului de cazier – formular tipizat (Anexa nr. 35 din H.G. nr. 345/2010);

b) Chitanţa de plată a taxei de eliberare, în cuantum de 10 RON;

c) Timbre fiscale în valoare de 2 RON;

d) Împuternicire scrisă pentru reprezentantul legal al societăţii care va depune documentele şi va ridica certificatul de cazier, semnată şi ştampilată – formular tipizat (Anexa nr. 38 din H.G. nr. 345/2010);

e) Buletinul sau cartea de identitate a reprezentantului legal (în copie şi original);

f) Certificatul constatator eliberat conform Legii nr. 26/1990 de Oficiul Registrului Comerţului (în copie şi original), eliberat la o dată cât mai recentă.

 

Conform precizărilor Ministerului Finanţelor Publice – Direcţia Generală de Trezorerie şi Contabilitate Publică, taxa de eliberare a certificatului de cazier judiciar se poate plăti:

- în numerar – la unităţile teritoriale ale trezoreriei statului;

- prin mandat poştal – la unităţile Companiei Naţionale “Poşta Română” S.A.;

- prin decontare bancară – din contul propriu deschis la o instituţie de credit din România, cu confirmarea plăţii de către unitatea bancară

În funcţie de sectorul în care se află sediul social, conturile în care se va achita taxa de eliberare şi codul unic de identificare sunt următoarele:

- RO22TREZ70120330108XXXXX – Trezoreria Sectorului 1;

- RO44TREZ70220330108XXXXX – Trezoreria Sectorului 2;

- RO66TREZ70320330108XXXXX – Trezoreria Sectorului 3;

- RO88TREZ70420330108XXXXX – Trezoreria Sectorului 4;

- RO13TREZ70520330108XXXXX – Trezoreria Sectorului 5;

- RO35TREZ70620330108XXXXX – Trezoreria Sectorului 6;

- C.U.I. – 8609468.

 

Certificatul de cazier judiciar se eliberează în maximum 3 zile lucrătoare şi este valabil 6 luni de la data eliberării.

** CERERE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE CAZIER JUDICIAR

** IMPUTERNICIRE

 

NE INTERESEAZĂ PĂREREA Dvs.

Google Page Rank
My Google Page Rank

>