Get Adobe Flash player
Acest site foloseşte cookies. Continuarea navigării implică acceptarea lor

 

1. În mun. Bucureşti, la unităţile de poliţie subordonate Poliţiei Capitalei, certificatele de cazier judiciar pentru persoanele fizice se eliberează astfel:

a) pe loc, la Secţiile 1 – 26 Poliţie, Compartimentele de Relaţii cu Publicul, pentru:

- solicitanţii – cetăţeni români, fără antecedente penale – născuţi în mun. Bucureşti;

- solicitanţii – cetăţeni români, fără antecedente penale – născuţi în alte judeţe, domiciliaţi sau cu reşedinţa în termenul de valabilitate în mun. Bucureşti.

Primirea cererilor şi eliberarea certificatelor certificatelor de cazier judiciar, se efectuează următorul program de lucru cu publicul:

Luni: 0800– 1600;

Marţi: 1000– 1800;

Miercuri: 0800– 1600;

Joi: 1000– 1800;

Vineri: 0800– 1600.

Pentru obţinerea documentului, solicitanţii se vor adresa astfel:

 

- Persoanele fizice născute în mun. Bucureşti, fără antecedente penalese vor adresa oricărei secţii de poliţie din mun. Bucureşti, indiferent de locul de domiciliu/reşedinţă;

- Persoane fizice născute în alte judeţe, fără antecedente penale şi domiciliate/cu reşedinţa în Bucureştise vor adresa unităţii de poliţie pe raza cărora au domiciliul/reşedinţa.

b) în termen de 3 zile lucrătoare, pentru:

- persoanele fizice – cetăţeni români, cu antecedente penale – născute/domiciliate/cu reşedinţa în mun. Bucureşti;

- persoanele fizice – cetăţeni români, născuţi în străinătate – cu domiciliul/reşedinţa în mun. Bucureşti;

- persoanele fizice – cetăţeni străini sau apatrizi – cu domiciliul/viză de şedere în termen în mun. Bucureşti.

Primirea cererilor şi eliberarea certificatelor de cazier judiciar se va desfăşura la:

- Secţia 1 Poliţie, pentru cetăţenii domiciliaţi sau cu reşedinţa în sect. 1;

- Secţia 8 Poliţie, pentru cetăţenii domiciliaţi sau cu reşedinţa în sect. 2;

- Secţia 12 Poliţie, pentru cetăţenii domiciliaţi sau cu reşedinţa în sect. 3;

- Secţia 14 Poliţie, pentru cetăţenii domiciliaţi sau cu reşedinţa în sect. 4;

- Secţia 17 Poliţie, pentru cetăţenii domiciliaţi sau cu reşedinţa în sect. 5;

- Secţia 21 Poliţie, pentru cetăţenii domiciliaţi sau cu reşedinţa în sect. 6.

Compartimentele de Cazier Judiciar, după următorul program de lucru cu publicul:

Luni: 0800– 1300;

Marţi: 1300– 1800;

Miercuri: 0800– 1300;

Joi: 1300– 1800;

Vineri: 0800– 1300.

2. Documentele necesare pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar persoanelor fizice sunt:

a) buletinul/cartea de identitate/paşaportul, care atestă locul naşterii, domiciliul/ reşedinţa solicitantului în mun. Bucureşti;

b) cererea tip, completată cu datele de stare civilă şi semnată;

c) timbre fiscale în valoare de 2 RON;

d) dovada plăţii taxei de eliberare a certificatului, în valoare de 10 RON;

e) procură autentificată în condiţiile art. 31 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 290/2004 republicată, privind cazierul judiciar (dacă este cazul). Pentru cetăţenii din Republica Moldova, procura notarială este valabilă fără apostilă, conform art. 22 din Legea nr. 177/1997;

f) dovada calităţii persoanei care solicită certificat de cazier judiciar pentru o persoană condamnată, pentru dosarul de graţiere individuală (împuternicire avocaţială – pentru avocat, certificat de naştere – pentru copii, certificat de căsătorie – pentru soţ/soţie, etc.), dacă este cazul;

(2) Toate documentele de la literele a) – f) vor fi prezentate în original;

(3) Documentele de la literele e) şi f) se vor reţine în original dacă sunt emise doar pentru obţinerea certificatelor de cazier judiciar; în cazul în care sunt emise şi pentru alte scopuri, se va reţine câte o copie a acestora, care se va ataşa cererilor depuse.

3. Taxa de eliberare:

Conform precizărilor Ministerului Finanţelor Publice – Direcţia Generală de Trezorerie şi Contabilitate Publică, taxa de eliberare a certificatului de cazier judiciar se poate plăti:

- în numerar – la unităţile teritoriale ale trezoreriei statului;

- prin mandat poştal – la unităţile Companiei Naţionale “Poşta Română” S.A.;

- prin decontare bancară – din contul propriu deschis la o instituţie de credit din România, cu confirmarea plăţii de către unitatea bancară.

În funcţie de sectorul de domiciliu/reşedinţă, conturile în care se va achita taxa de eliberare şi codul unic de identificare sunt următoarele:

- RO22TREZ70120330108XXXXX – Trezoreria Sectorului 1;

- RO44TREZ70220330108XXXXX – Trezoreria Sectorului 2;

- RO66TREZ70320330108XXXXX – Trezoreria Sectorului 3;

- RO88TREZ70420330108XXXXX – Trezoreria Sectorului 4;

- RO13TREZ70520330108XXXXX – Trezoreria Sectorului 5;

- RO35TREZ70620330108XXXXX – Trezoreria Sectorului 6;

- C.U.I. – 8609468.

** CERERE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE CAZIER JUDICIAR

 

NE INTERESEAZĂ PĂREREA Dvs.

Google Page Rank
My Google Page Rank

>